comentari de text/resum Pestalozzi "com Gertrudis educa als seus fills"

1223 palabras 5 páginas
COMENTARI DE TEXT

“Com Gertrudis ensenya als seus fills”, 1801
Johann Heinrich Pestalozzi

Johann Heinrich Pestalozzi, home de gran importància per a la pedagogia tant antiga com moderna i fixador de moltes bases del model educatiu actual, va crear un sistema educatiu basat en el principi de que la intel·ligència només és possible a través de la percepció espontània. Uns dels seus principals objectius que es mostra a una de les cartes del llibre “com Gertrudis ensenya als seus fills” va ser l’adaptació del mètode d'ensenyament a les característiques dels nens, a la seva naturalesa - aquesta no és ni més ni menys que l’aprenentatge a partir de les seves pròpies experiències -. Pestalozzi canvia també el mètode
…ver más…
Perquè si es tenen coneixements però aquests no es posen en pràctica, com aprenen la seva funció? Aquesta era doncs la seva idea, no ensenyar coses innecessàries sinó educar de manera pràctica per al dia a dia dels nens.

Pestalozzi planteja que en l'ensenyament s'ha de mostrar primer les "coses" abans que les paraules i això tindrà com a resultat que aquestes "coses" impressionen al nen i capten la seva intuïció. A partir d'aquí, el nen utilitzarà tots els seus sentits en la investigació de les qualitats de l'objecte i com més s'involucri i s’impliqui en la seva investigació, més coneixement obtindrà. Per poder arribar a conèixer tots els components de les "coses", l'ensenyament ha de ser ordenat i sistemàtic, és a dir, el professor ha de plantejar acuradament les coses a conèixer, partint dels propis interessos i necessitats del nen, i coneixerà aquests interessos a partir d'una observació prèvia. És important no exagerar la participació de l'adult ja que d'aquesta manera s'estaria reproduint una educació directiva quan el que es vol aconseguir és que el nen conegui a partir de les seves pròpies eleccions, curiositats i, per tant, experiències.

Coincidim amb Pestalozzi en la totalitat dels seus pensaments o, com a mínim, en el que a les cartes de “Com Gertrudis educa als seus fills” reflecteix. Compartim el

Documentos relacionados

 • Comentari de text
  776 palabras | 4 páginas
 • Comentari de Text - Plató
  1305 palabras | 6 páginas
 • Comentari de text - No prenatz lo fals marit
  862 palabras | 4 páginas
 • Comentari de text. l'elionor
  1502 palabras | 6 páginas
 • Comentari de text de plató
  2133 palabras | 9 páginas
 • Comentari De Text: Així Com Cell Qui Es Veu Prop De La Mort, D’ausiàs March
  706 palabras | 3 páginas
 • El comentari de text
  3736 palabras | 15 páginas
 • Sèrie De Comentaris De Text De Poemes
  4919 palabras | 20 páginas
 • Comentari de text descartes
  1191 palabras | 5 páginas
 • comentari de text
  1193 palabras | 5 páginas