comentario locke

887 palabras 4 páginas
Tots els homes són, com hem dit, lliures iguals i independents per naturalesa, i ningú no pot, doncs, ésser privat d'aquesta condició ni ésser sotmès al poder polític de ningú sense el seu propi consentiment. L'únic cas en què algú es desprèn de la seva llibertat natural és quan, acordant amb altres homes d'unir-se en comunitat, estableix els límits de la societat civil, per conviure amb benestar, pau i seguretat, gaudir tranquil·lament de les seves propietats i protegir-se més fermament d'aquells qui no formin part d'aquesta societat. Això ho pot fer un nombre indeterminat de persones, ja que no perjudica en absolut la llibertat dels altres: aquests romanen tal com estaven, en la llibertat de l'estat de naturalesa. Quan un nombre …ver más…

També creu que per assegurar que tothom respecti els teus drets s’ha d’instaurar un estat en què aquesta justícia es pugui realitzar efectivament; i aquest és l’estat polític. Amb aquesta idea d’assegurar millor els drets propis, els individus consenten a renunciar a la seva llibertat natural per sotmetre’s a un poder comú. Aquest, és doncs, l’origen del contracte social. El pacte que fa la societat amb l’Estat és un contracte recíproc entre els individus i el sobirà. Això no obliga només als individus a obeir, sinó també al governant a garantir els drets d’aquells que els cedeixen.
Segons Locke, es cedeix a l’Estat la possibilitat de crear lleis i garantir que es compleixin per tal de millorar les relacions de cooperació, la llibertat i la igualtat del homes.
Locke també defensa una visió liberal de l’Estat amb la corresponent concepció de la divisió de poders. Diferència el poder legislatiu (que recau en els representants elegits pel poble per assistir al Parlament) del poder executiu (ostentat pel govern i sotmès permanentment al control del legislatiu). El poder judicial, Locke no el diferencia del legislatiu.
4. Compareu la teoria de Locke sobre l'origen i els objectius de la societat política amb la de qualsevol autor de la història del pensament occidental.
Per comparar el pensament de Locke sobre l’origen i els objectius de la societat política, agafarem a un altre filòsof con Hobbes.
Mentre que Locke

Documentos relacionados

 • Comentario Locke
  1722 palabras | 7 páginas
 • Comentario De Texto, John Locke
  1224 palabras | 5 páginas
 • Comentario De Texto De Locke: Ensayo Sobre El Entendimiento Humano
  1238 palabras | 6 páginas
 • Umbral del dolor
  795 palabras | 4 páginas
 • Introduccion a la teoria de la relatividad.
  972 palabras | 4 páginas
 • “Estudio de las organizaciones y administracion global”
  5276 palabras | 22 páginas
 • Filosofos del mundo de sofia
  1668 palabras | 7 páginas
 • Representantes Del Apriorismo
  6302 palabras | 26 páginas
 • kurt lenk
  630 palabras | 3 páginas
 • monografia de george berkeley
  2067 palabras | 9 páginas