geografia t2

1091 palabras 5 páginas
Pregunta 1
Resumiu les idees principals del document. (2 punts)
Pregunta 2
Exposeu les principals característiques dels recursos energètics a nivell mundial: recursos energètics no renovables i renovables; problemàtica del consum d’energia i el desenvolupament sostenible. (3 punts)
Pregunta 3
Exposeu els trets essencials dels problemes mediambientals actuals del nostre planeta: l’atmosfera (pluja àcida, disminució de la capa d’ozó, l’efecte hivernacle i el canvi climàtic, l’“smog” i contaminació acústica); hidrosfera (escassetat i contaminació de l’aigua); la biosfera
(desforestació, erosió i desertització, problemàtica dels residus). (5 punts)
PREGUNTA 1
En aquest cuadre, la primera idea que observem suposa que consumim més
…ver más…

El clima, es troba en una situació de canvi permanent, amb independència dels canvis estacionals anuals. L’augment dels gasos crea una capa a l’atmosfera que impedeix la reflexió de la radiació calorífica d’ona curta. Aquesta part de la radiació que no ha sortit torna a la terra escalfant el planeta: és l’efecte hivernacle.
• La contaminació acústica. La contaminació acústica, motivada pel soroll del trànsit, es mesura en decibels, afecta els éssers humans físicament, psicològicament, fisiològicament.

La hidrosfera:
• L’aigua; Només l’1% de l’aigua dolça el 79% gel i el 20% aigua subterrànea. Les necessitats creixents generen greus problemes de manca d’aigua i de sobreexplotació de la poca disponible. L’àrea mediterrània té el risc, de patir sequeres periòdiques.
• La contaminació de l’aigua. L’abocament excessiu de matèria orgànica, fertilitzants de substàncies que no es descomponen, substàncies tòxiques i l’augment de la temperatura de l’aigua son el equivalent d’ aquest problema. Un consum excessiu provoca una disminució de la disponibilitat. Les aigües subterrànies, també pateixen els efectes de la sobreexplotació i la contaminació. La qualitat de l’aigua es mesura amb l’Índex (ISQA). Els abocaments d’aigües contaminades afecten les aigües marines.
La biosfera
Els principals problemes de la degradació de la biosfera, son els següents:
La desforestació. Els boscos ocupen encara un terç de la capacitat terrestre, tot i encara, que cada cop

Documentos relacionados

 • Cascara da sandia
  16433 palabras | 66 páginas
 • Propiedad Intelectual E Industrial
  1194 palabras | 5 páginas
 • ANTECEDENTES HISTORICOS DEL MOVIMIENTO MECANICO
  2976 palabras | 12 páginas
 • Registro de pozos
  2802 palabras | 12 páginas
 • Descubrimientos científicos y tecnológicos de los siglos xv - xvii
  1409 palabras | 6 páginas
 • Ensayo sobre la salud
  601 palabras | 3 páginas
 • Taller contabilidad
  1458 palabras | 6 páginas
 • Control de sigatoka negra en banano orgánico utilizando trichoderma harzianum
  18583 palabras | 75 páginas
 • Ensayo de teoria pura del derecho de hans kelsen
  1805 palabras | 8 páginas
 • Efecto Del Microondas En Alimentos
  3035 palabras | 13 páginas