historia española

696 palabras 3 páginas
1.Llegeix atentament els documents i fes un informe sobre el falsejament electoral durant la Restauració. Tingues en compte: la imposició del candidat ( l’ encasellament) i en què consistia el caciquisme, qui eren els cacics i quina influència tenien en els processos electorals.
Durant la Restauració hi havia varies maneres de estafar les eleccions, que eren: La compra de vots a través de la extorsió, l’aprofitament de l’analfabetisme de la gent del món rural i de la gent pobre de les ciutats, en el món rural hi havia dos grans problemes ( la extorsió dels cacics i dels grans propietaris sobre la gent analfabeta i/o pobre perquè si podien votar, votessin a qui ells volien, l’altre gran problema que hi havia al món rural era que la gent
…ver más…

El triomf del partit que convocava les eleccions perquè havia estat requerit per formar govern era convingut prèviament i s’aconseguia gràcies al falsejament dels resultats.
D’aquesta manera, el triomf electoral permetia la creació d’una àmplia majoria parlamentària al partit governant.
Per aconseguir l’elecció del candidat governamental, no es dubtava a falsificar el cens; incloent-hi persones mortes o impedint el vot d’algunes vives; a manipular les actes electorals, a exercir la compra de vots, a amenaçar l’electorat amb coaccions de tota mena i fins i tot a emprar la violència per atemorir els contraris.
3. Contesta la pregunta clau de manera argumentada utilitzant la informació dels documents.
És exactament democràtic tenia un caràcter conservador però era molt poc democràtic i si és el mateix un sistema liberal que un sistema democràtic perquè són elegits pel poble, té divisió de poders i llibertats.
El període de Restauració estava valorat de diferents maneres.
Llarga etapa d'estabilitat institucional, de convivència política i de respecte de les llibertats, caracteritzada pels pronunciaments militars i revoltes populars.
Règim polític fictici que es basava en els principis liberals del constitucionalisme,la representativitat i el parlamentarisme,però que van quedar malament per la pràctica política i el falsejament electoral.
Així el torn pacífic no es basava en un el principi democràtic del govern i que aquesta era

Documentos relacionados

 • Historia del español
  2892 palabras | 12 páginas
 • Historia del español
  2907 palabras | 12 páginas
 • Historia Liberal Española
  1441 palabras | 6 páginas
 • reseña Historia lengua española
  4723 palabras | 19 páginas
 • Resumen historia idioma español
  673 palabras | 3 páginas
 • Breve historia de la lengua española
  1386 palabras | 6 páginas
 • Historia y evolucion del español
  796 palabras | 4 páginas
 • Historia del derecho español, textos comentados
  7397 palabras | 30 páginas
 • Evolución histórica del sistema educativo español
  3758 palabras | 15 páginas
 • capitulo 4 de rafael lapesa, historia de la lengua española
  1473 palabras | 6 páginas