llib4e

780 palabras 4 páginas
ACTIVITATS

a) Per què creus que els estudiosos de la literatura s'han referit tradicionalment al període comprès entre els segles XVI i XVIII amb el nom de "Decadència"?

Perquè la llengua catalana va començar a perdre importància a nivell europeu, també van obligar a fer les obres en castellà i no en català. Per això la nostra llengua va començar ha estar en Decadència quan Ferran I va imposar la castellanització a Catalunya.

b) Quins moviments estètics es desenvolupen durant els segles XVI, XVII i XVIII?

Renaixement, Barroc i Neoclassicisme, aquests van ser els principals moviments importants d'aquests segles.

c) El terme "Decadència", suposa una desaparició de la llengua catalana? Per què?
Sí i no, va desaparèixer la
…ver más…

La cort és va castellanitzar per el successor de Martí l l'humà, va ser un parent de la corona de Castella. Per si fora poc contrau matrimoni amb Isabel de Castella i es traslladen a Castella. Quan Isabel es mor, ell contrau matrimoni amb la Germana Foix. Aquest matrimoni no va es va consumir i aleshores la seva herència va passar a Carles II (Habsburg) va rebre tota l’herència unit les dos potencies.

g) Per què l'aristocràcia catalana comença a h servir el castellà a principis del segle XVI?

Amb la unió de Ferran d'Aragó i Isabel de Castella, va unir els dos regnes fent que els dos regnes tinguessin com a preferència la llengua castellana. Els nobles de la dinastia catalana emigraven perquè no volien estar sotmesos aquesta injustícia a la que els havien sotmès.

h) Per quines raons els escriptors catalans comencen a escriure les seves obres en castellà?

Els escriptors catalans van començar a notar una decadència en la demanda de escriure llibres en català. La demanda era mes abundant en la llengua castellana, això també va ser una de les causes per a que la literatura catalana perdre-s’hi popularitat i a l'hora perdia importància a l'hora de escriure i amb tema europeu va perdre molta fama per la falta de demanda

i) Amb quin rei es consolida la castellanització de la Corona d'Aragó?
j) Explica per què es va produir la Guerra de Successió i quines conseqüències va tenir per a la cultura i la llengua catalanes (Les dues

Documentos relacionados