Análisis de un producto tecnológico

894 palabras 4 páginas
Mesures x reduir el deficit public:-impost turistic, gasoil, trams irpf, impost patrimoni
Llei organica:garantir la sost. Presupost., enfortir la confiança, reforár compomis UE
Regla fiscal= instrument x limitar ls dcisions d política fiscal limitant despesa i déficit
Clases impostos, prog, regre, proorc. Segons la relació entre tipus mitja i marginal
Principi de benefici= sist. Equitatiu, cada ciutadà respon segons la seva despesa
Subvencions = fase de compromis de la despesa del secor public
Principi impositiu o igualtat= equitat hoirit, o vertical, (tracte tibutari)
Cobrament duna taxa= operacions uni o bilaterals
Progresivitat x clses= 2 per sones reben un tracte diferent al estar al limit de renda
Sistema de participacio= x
…ver más…

La gent pobre es desplaçarà a les comunitats que mesfacilitats li donguin, gent pobre amb gent pobre.
Defensa nacional tribunal const. = serveis publics que es fa part el govern central.
Llum=be public local
Inv. Sida gobern internacional es te que fer carrec
No totes lesmodalitats dimpostos monofasics presenten dificultats al aplicarles a les regles del GATT. Impost monofasic. Preu del producte en el momento de su

Documentos relacionados

 • Análisis de artefactos
  1026 palabras | 5 páginas
 • proyecto norma vertimientos
  4604 palabras | 19 páginas
 • Objetos Tecnológicos
  3242 palabras | 13 páginas
 • Como nace la tecnologia
  7880 palabras | 32 páginas
 • Foda De Ibm
  1501 palabras | 6 páginas
 • Funciones psicologia educativa
  2461 palabras | 10 páginas
 • Plan comercial para un proyecto de valor agragado
  1629 palabras | 7 páginas
 • Mercados financieros internacionales
  10277 palabras | 42 páginas
 • Caso neumag
  877 palabras | 4 páginas
 • Tecnicas y procesos productivos
  6107 palabras | 25 páginas