Antologia de poesia catalana

1589 palabras 7 páginas
ANTOLOGIA DE POESIA CATALANA

CANSONETA LEU E PLANA (CANÇONETA LLEU I PLANA)
• Context històric: o El poema està escrit a l’Alta Edat mitjana.
• Moviment literari: o En aquesta época predominen el trobadors, es crea la poesia trobadoresca al nord de Catalunya( actual França). És una literatura molt refinada i culta.
• Autor: o L’autor del poema és Guillem de Berguedà(1138-1192), segueix el corrent dels trobadors, és considerat un dels millors. De tot el cinjunt de ls seves obres es conserven vint-i-vuit poemes i tres debats poètics.
• Anàlisi métrica, versificació i recursos: o El poema té un total de 35 versos isosil•làbics distribuits en 5 estrofes de 7 versos cada una. La rima és consonant. Hi predomina la sinalefa davant de
…ver más…
Va escriureen àrab una obra anomenada Thufa, i en català va escriure: Disputa de l’ase, Cobles de la divisió del regne Mallorques i el Llibre del bons amonestaments.
• Anàlisi métrica, versificació i recursos: o Total de 36 versos polimètrics distribuits en 9 quartetes.

• Tema del que parla el poema: o El poema tracta sobre el poder dels diners en la nova societat de l’època, configurada per artesans i mercaders.
El poema exposa els usos i costums del món cristià, sobretot de les classes més elevades, i de la seva corrupció. El Papa era escollit per enganys i es comprava per mitjà de diners i de pactes. També diu que els diners poden canviar un home, que el poden fer canviar d’idea.
• Persones que hi apareixen al poema: o Al poema surt la surt la figura de l’home, infants, moros, jueus, tots els sants i el Papa de Roma. El poema no va dirigit a ningú en concret sinó que es dirigeix a tothom, i no hi apareix cap receptor.

PRESONER

• Context històric: o Està escrit al 1422, transició cap al Renaixement.
• Moviment literari: o Entre trobadoresc i influencia itálica.
• Autor:
• Jordi de Sant Jordi (València, darreries del segle XIV- 1424/1425). L’autor té influències trobadorescas però vol obrir nous camins a la lírica catalana. Algunes de les seves obres són: Midons, Estramps, Los enuigs, Cançó d’opòsits.
• Anàlisi métrica, versificació i

Documentos relacionados

 • Antologia de poesía española
  4728 palabras | 19 páginas
 • Antologia De Poemas Romanticismo
  2854 palabras | 12 páginas
 • Analisis de la poesia
  1829 palabras | 8 páginas
 • Análisis De Poesía M.Benedeti
  2253 palabras | 9 páginas
 • Antologia De Poemas Romanticismo
  2842 palabras | 12 páginas
 • Antologia de la poesia castellana
  2308 palabras | 10 páginas
 • ejemplo de antologia
  2253 palabras | 10 páginas
 • Antologia de movimientos poeticos
  3696 palabras | 15 páginas
 • Antologia Poemas De Romanticismo
  2239 palabras | 9 páginas
 • itinerario de poesia
  997 palabras | 5 páginas