Practica 5 error experimental

2893 palabras 12 páginas
ANTOLOGIA DE POESIA CATALANA

TREBALL DE LECTURA DEL PRIMER TRIMESTRE.
POEMA 1
Guillem de Berguedà
Cansoneta leu e plana.

1. Arrodonim d’anàlisis mètrica. La poètica trobaduresca distingia entre cobles unissonans, que repeteixen idèntica rima a cada estrofa, i coblas singulars, en què les rimes varien en cadascuna d’elles, tot i que se’n mantingui la combinació. Les cinc estrofes de la “Cançoneta lleu i plana” et semblen unissonans o singulars? Si la rima afecta mots plans o esdrúixols, se l’anomena femenina; masculina, en cas de mots aguts. Repassa l’esquema de rimes del text: observes cap irregularitat? Hem vist com el poema du refrany. En canvi, no té tornada. Què designava en la poesia dels trobadors, aquest terme i quina era
…ver más…

Creiem que aquestes adoracions que transmet Berguedà envers a aquests dos personatges catalans s’apropa al cel que dóna la imatge del cristianisme.

POEMA 3.
Ramon Llull
A vós, dona Verge Santa Maria

1. Acabem parlant de la primera i de la segona intenció! Podries documentar-te sobre què signifiquen aquests termes en el món i en l’obra de Llull? Relacionaries la seva significació amb la intenció apostòlica de Ramon Llull? Et serviria per argumentar la gran potència de la individualitat de ?
Aquestes dues intencions formen part del les trens grans intencions que creu Ramon Llull. La primera és el treball per la conversió dels infidels fins al punt de donar la seva vida si calgués. La segona intenció és escriure unum librum meliorem on parlés dels errors dels infidels. Finalment, la tercera intenció tractaria la fundació de monestirs de missioners on es pogués estudiar les llengües dels no creients.
La seva significació està completament relacionada amb la seva intenció apostòl·lica tal i com es mostra en la primera intenció de l’autor.
La individualitat de “lo foll” és degut a que només ell creu que és capaç de fer-ho ja que totes les accions religioses les fa individualment.

3. Ressegueix tots els elements del poema que es podrien relacionar amb la lírica trobadoresca. Quines conclusions treus del fet que els versos dels trobadors facin referència sempre al món pagà de l’amor i a l’operació de Llull de fer una samfaina nova amb els

Documentos relacionados

 • error experimental practica 5 de laboratorio de fisica
  2239 palabras | 9 páginas
 • practica 9
  3616 palabras | 15 páginas
 • Síntesis de ácido bencílico en tres etapas
  2051 palabras | 9 páginas
 • NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LAS PRÁCTICAS DEL LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA
  1259 palabras | 6 páginas
 • Laboratorio De Superficies Sumergidas
  1321 palabras | 6 páginas
 • Ingenieria
  2176 palabras | 9 páginas
 • Informe laboratorio circuitos serie paralelo y mixto
  1149 palabras | 5 páginas
 • Peso molecular por crioscopia
  944 palabras | 4 páginas
 • Estimación Externa
  1452 palabras | 6 páginas
 • P 08 EQUILIBRIO DE FUERZAS GENERALES 2D 2015 II
  2227 palabras | 9 páginas