Blandín de cornualla

717 palabras 3 páginas
BLANDÍN DE CORNUALLA
ARGUMENT
Aquesta obra dóna començ amb el viatge de dos cavallers, Blandín i Guiot Ardit de Miramar, que busquen aventures. En primer lloc es troben amb un gosset, el qual els dirigix fins una cova on entra Blandín. Després d'anar per la foscor, ix a la claredat, ajuda unes donzelles a alliberar-se d'un gegant i torna on estava Guiot amb les dues xiques. Els dos cavallers van ajudar les donzelles i la seua família a tirar els gegants del seu castell i després van seguir amb el camí. Aquesta vegada es van trobar amb un ocell que els digué que anaren a un pi, cadascú per un dels dos camins que hi havia. Guiot va triar el camí llarg i va lluitar amb el "cavaller negre" i amb el seu germà. També lluità amb la família dels
…ver más…

En ella s’anuncia el contingut de la narració i es presenten i caracteritzen els personatges a través de dues aventures.

-La segona part segueix les aventures dels dos cavallers per separat i culmina amb el desencantament de Brianda. Com ja s'havia insinuat en la primera part, mentre Guiot es vençut, Blandín triomfa i resulta vencedor.

-La tercera, per últim, reprén la narració a partir del moment en què ambdós cavallers es van separar, els posa novament en contacte en una nova aventura de Blandín, i es precipita cap al final de la novel·la, on es concentra el seu sentit, a manera de conclusió i consell.

L'acció -que es desenvolupa am molta rapidesa, i fins i tot precipitació- i els diàlegs dominen tota la narració. Gairebé no hi ha elements descriptius, i els pocs que hi apareixen, en les escenes de lluites sobretot, es repeteixen contínuament, i no van més enllà d'unes poques pinzellades.
Blandín de Cornualla és, narrativament, una novel·la força esquemàtica. Només les escenes de batalla són una mica més desenvolupades, i això amb una pobresa de mitjans expressius evident. Els personatges són extraordinàriament plans, sense complexitat, sense conflictes interns, i sense cap evolució al llarg del relat. Malgrat tot això,

Documentos relacionados

 • Tot Sobre Tirant Lo Blanc (Autoria I Datació De L’obra, Estructura De La Novel•La, Temàtica I Valors, Personatges, Fonts Del Tirant, Llengua I Estil, Tècniques Narratives )
  3911 palabras | 16 páginas
 • Reseum del proleg de tirant lo blanc
  2744 palabras | 11 páginas
 • El libro de los amrtires
  177180 palabras | 709 páginas
 • Carbohidratos
  818 palabras | 4 páginas