CONCEPTES ÈTNICS

832 palabras 4 páginas
Documental“CONCEPTES ÈTNICS” (Ethnic notions)
Direcció: Marlon Riggs
Any: 1986
1) Com es caracteritza als diferents personatges en cada moment, quin tipus de relacions apareixen, com canvien les representacions que es fan...?
ÈPOCA / CONTEXT NOM DEL “PERSONATGE” ADJECTIUS ASSOCIATS
1840 Mammy Grassoneta, alegre, cuidadora, obedient, búlgar, asexuada, cap de família negre, riaire
1860 Oncle Tom Cantant melancòlic, trist, recorda els temps de les plantacions
1820 Sambo/jimCrow Alegre, rialler, descuidat, mandrós, buscador de la vida dedicada als plaers del menjar, la musica i el ball
1840 Moreno espavilat Còmic fracàs de la llibertat dels negres intentant imitar els aspectes de la civilització
1920 Picarinnis Bestioles sense
…ver más…

El primer error comú que es comet és considerar aquests grups com societats homogènies, definibles i que tots tenen unes característiques semblants pel fet de pertànyer a aquest grup. És molt general considerar que el fet de ser negres o gitanos ja condiciona el teu caràcter. Hi ha un procés d’integració de les característiques dintre del nom del grup, podríem parlar com d’una paraula polisèmia, ja que el fet de dir que algú és gitano, comporta estereotips com “violent,marginal, pobre...” o el fet de dir que algú és negre comporta ser “despreocupat, salvatge, brut...”.
El cas és que, per tant, tant els gitanos com els negres han estat bombardejats contínuament de prejudicis i estereotips continus al llarg de l’historia, creant una imatge des del punt de vista completament Etic (visió de l’observador), sense tenir en cap moment un punt de vista Emic (punt de vista intern del grup).
El procés de creació de prejudicis és

Documentos relacionados

  • Bullying
    13152 palabras | 53 páginas