Comentari De Text "La Camperola Llatina" De Josep Carner

586 palabras 3 páginas
COMENTARI DE TEXT JOSEP CARNER DEL POEMA LA CAMPEROLA LLATINA

El poema La camperola llatina de Josep Carner pertany al llibre del Verger de les galanies (1911). Aquest poema el trobem a la primera etapa de l’autor i el moviment literari de l’època era el noucentisme. Per primer cop Carner publica un llibre de poemes amorosos, un breviari d’amor i cortesia. El gènere literari és la poesia i el subgènere la lírica.

Aquest poema consta de quatre estrofes. Per tant és un sonet que consta de dos quartets, les dues primeres estrofes formades per quatre versos i dos tercets, les dues últimes estrofes formades per tres versos. Tots els versos del poema tenen deu síl·labes o sigui que són versos decasíl·labs d’art major amb cesura a la
…ver más…

D’altra banda hi trobem comparacions a la segona i tercera estrofa: “canta la teva boca, incendiada com una rosa de l’Anacreó”, que simbolitza el tòpic literari “College, virgo, rosas” i “ fas anar la teva grana en doina com sobirana que escampés almoina”.

La llengua i l’estil de Josep Carner té un lèxic molt culte ( “el si d’una naixent promissió”...) i utilitza l’arbitrarietat. Aquest és un poema típic de Carner on s’idealitza tot en el poema.

El més important d’aquest poema és la idealització que fa el poeta per descriure el nou projecte que tenen els noucentistes per millorar la Catalunya on vivien.

Josep Carner és un dels grans poetes de la literatura catalana i va ser nomenat <<príncep dels poetes>>. La seva aportació literària, la seva poètica i la seva contribució a la creació d’una llengua literària moderna i plenament consolidada el converteixen en una figura de gran categoria i notable repercussió. La seva poesia és un bon exemple de com ha evolucionat el gènere en la literatura catalana al llarg del segle

Documentos relacionados