Comentari sobre el manifest groc

841 palabras 4 páginas
Art Català Modern | Águeda Parejo Canadell

Comentari sobre el Manifest Groc
Aquest text firmat per Salvador Dalí, Sebastià Gasch i Lluís Montanya l’any 1928 es situa en un context de publicacions d’altres textos bàsics per a l’inici del futurisme, cubisme, dadaisme i surrealisme que ens permeten entendre millor el significat i abast d’aquests moviments sorgits a Europa en el primer terç del segle XX. Editat i distribuït pels autors mateixos, assolí una gran difusió, tant a Catalunya com a la resta de la península Ibèrica. Tot i així, sobta que el seu contingut i difusió en la cultura catalana, l’espanyola, i fins i tot internacional, no són prou conegudes. Fou reproduït per diverses revistes avantguardistes i durament criticat
…ver más…
Com ja he dit, el manifest és un clam reivindicatiu alhora que també és un crit d’alerta en contra d’una situació cultural determinada. D ‘un costat, trobem la proclama d’uns nous models, que tipogràficament queden fixats amb l’expressió “HI HA”; en l’altra trobem la crítica d’un seguit d’actituds, de
1

Art Català Modern | Águeda Parejo Canadell

personatge si d’institucions, que s’engloben sota l’expressió “ DENUNCIEM”. Tant en una banda com en l’altra, el manifest es basa en la successió d’un seguit de frases curtes, que pretenen impactar al lector instantàniament. Darrera d’aquestes frases tant sintètiques hi havia cert programa. Ens pot semblar que no està gaire definit però cal que ens fixem en la base que s’havia anat construint durant els mesos anteriors a la publicació del manifest. Aquesta, es sustentava en els articles que Dalí,
Gasch i Montanyà havien publicat en les revistes d’avantguarda i també en la seva correspondència entre ells i amb personatges afins a la ideologia del manifest.
Així doncs, si revisem els orígens d’aquest document veurem que és fruit d’un llarg procés de reflexió. El seu gènesis tingué a veure amb el programa cultural que la revista L’Esperit Noveau va desplegar a París entre el 1920 i el 1925, es tracta d‘una lectura del programa racionalista i impulsor d’una nova modernitat. No es tracta d’una adaptació mimètica, ja que el Manifest Groc introdueix el

Documentos relacionados

  • Soluconari catala 3 eso teide
    21380 palabras | 86 páginas