Soluconari catala 3 eso teide

21380 palabras 86 páginas
2 SOLUCIONARI LLIBRE ALUMNE (3)

5/11/07

10:54

Página 1

Llengua catalana i Literatura

3

ESO

2. Solucionari del llibre de l’alumne

2 SOLUCIONARI LLIBRE ALUMNE (3)

5/11/07

10:54

Página 2

2 SOLUCIONARI LLIBRE ALUMNE (3)

5/11/07

10:54

Página 3

UNITAT

COMPRENSIÓ

I EXPRESSIÓ

Pàg. 10

1 En el món laboral, la precarietat consisteix a no

1

4 a) Servei domèstic: criats, missatgers...

b) Treball servil o forçós: feines en règim d’esclavitud, construcció, peons...
c) Indústria: manipulació de matèries químiques, fabricació de calçat en cadena...
d) Plantacions: recol·lectors, carregadors...
e) Feines al carrer: venedors de diaris, netejadors de parabrises... f ) Tasques rurals:
…ver más…

L’existència massiva de nens i nenes del carrer no fa més que posar de manifest l’apatia i la incapacitat dels polítics a l’hora de gestionar conflictes. La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant, ratificada per tots els països excepte dos casos lamentables (els Estats
Units i Somàlia), exposa a l’article 39 que «els estats membres han de prendre totes les mesures adequades per promoure la recuperació física i psicològica, i la reinserció social d’un infant víctima de qualsevol forma d’abandonament, explotació, abús, tortura o qualsevol altra forma de tractament o càstig cruel, inhumà o degradant; o conflictes armats. Aquesta recuperació i reinserció ha de tenir lloc en un ambient que protegeixi la salut, l’autoestima i la dignitat de l’infant». Encara avui milers d’aquests infants continuen morint any rere any. I, malgrat tot, encara hi ha exemples per a l’esperança: a Luanda, Angola, es va fundar una escola per a nens i nenes del carrer el 1991. A l’Amèrica Central,
Casa Alianza treballa per internacionalitzar el perfil dels nens del carrer i, al mateix temps, n’afavoreix la rehabilitació. Tots els estats haurien d’establir plans d’acció al respecte, com

4

la publicitat i el compliment dels articles recollits a la Convenció sobre Drets de l’Infant, o crear ministeris específics d’atenció a infants i adolescents.
a) Se’n poden destacar les

Documentos relacionados