Dret Cas Pràctic Ub

2720 palabras 11 páginas
CAS PRACTIC núm. 2

SUPÒSIT DE FET

L’any 1978, en Pau Milles, mestre calafat amb àmplia experiència nàutica, inicia l’explotació d’un modest taller de construcció i reparació d’embarcacions a la seva vila natal de la Costa Daurada. Passada una primera etapa d’incertesa i dificultats, el negoci experimenta un lent –però progressiu- creixement. Poc després, en canvi, coincidint amb el fort desenvolupament turístic de la zona, l’activitat industrial del mestre Milles es multiplica de forma exponencial. Al final de la dècada dels vuitanta, l’empresa creix de forma desbordant. Els dos fills del mestre, Joan, d’innata habilitat manual, i Josep, amb acusada vocació comercial, s’incorporen al negoci. El taller s’amplia i es construeix
…ver más…

Davant d’això, i després de dos anys de llargues discussions, en Joan Milles decideix finalment emprendre accions legals.

Preguntes

1. De conformitat amb la vigent Llei de Societats de Capital, quin seria el procediment a seguir per a la compravenda de participacions socials entre els germans Milles?

Com la transimissió de les participacions socials es faria entre socis i a més entre familiars directes, aquesta seria lliure (sempre que els estatuts no diguin el contrari), i a falta de regulació estatutària la transimissió es regiria per les següents normes establertes en l’article 107 de la Llei de Societats de Capital:

Art. 107.
a) El socio que se proponga transmitir su participación o participaciones deberá comunicarlo por escrito a los administradores, haciendo constar el número y características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente y el precio y demás condiciones de la transmisión.

b) La transmisión quedará sometida al consentimiento de la sociedad, que se expresará mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusión del asunto en el orden del día, adoptado por la mayoría ordinaria establecida por la ley.

c) La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitente, por conducto notarial, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las participaciones. No será necesaria ninguna

Documentos relacionados

  • Soluconari catala 3 eso teide
    21380 palabras | 86 páginas