Educacion

669 palabras 3 páginas
El teu nom es Olga

1.Explica l’actitud del pare, com a educador, envers la seva filla, en qualitat d’alumna.

En el llibre “El teu nom es Olga” de Josep Maria Espinàs és veu com el pare de la nina adopta una actitud ferma envers la malaltia que pateix la seva filla. Aquest és conscient de les seves limitacions i d’aquesta manera pot ajudar-la quan la nena ho necessita, quan ella ho demana perquè realment ho ha de menester. També es demostra la gran confiança que té envers la seva filla, ja que es veu que la inclou en qualsevol tipus d’activitat i la relaciona amb els seus iguals. Aquesta és una actitud amb l’ha que ha de contar qualsevol mestre, ha de ser inclusiu i integradors,no sols dins el grup-classe, sinó amb tota l’escola i
…ver más…

Espinàs diu estar molt agraït a la seva filla, perquè mai el fa sentir obligat a fer res que és deure seu fer, perquè el fa reflexionar sobre moltes coses que abans ni tan sols se li havien ocorregut, com per exemple la seva relació amb els seus altres fills, i perquè el fa molt feliç. Per ser un bon mestre, educador o formador, és necessari tenir totes aquestes qualitats. Quan fas feina amb infants una de les qualitats que hauries de tenir, hauria de ser l'empatia. També has de ser capaç de respectar els ritmes naturals dels infants sense forçar-los i donant-los el temps que necessitin. Els infants no sempre ens diran el que els passa però hem d'intentar esbrinar-ho, a través de l'actitud d'escolta, per a poder cobrir les seves necessitats en cada moment.

4.“La vocació –diu Josep M. Espinàs- és la disposició o inclinació natural a exercir una professió, un art, etc.” Creus que un mestre n’ha de tenir, de vocació? Per què?

La nostra opinió, com a mestres en actiu, és que si no t’agrada estar envoltada d’infants és molt difícil ser mestre “per a tota la vida”. Aquesta professió no només es realitza dins l’aula sinó que hi ha molta feina al darrera que no es veu i que es imprescindible per el dia dia de l’aula. A més, aquesta feina no es gratifica al moment, sinó que poc a poc cada persona, cada mestra veu l’evolució de cada un dels seu alumnes, i als mestres,

Documentos relacionados

 • Educacion
  842 palabras | 4 páginas
 • Educacion
  3595 palabras | 15 páginas
 • Educacion
  1471 palabras | 6 páginas
 • Educacion
  4177 palabras | 17 páginas
 • Educacion
  7540 palabras | 31 páginas
 • educacion
  798 palabras | 4 páginas
 • Educacion
  6897 palabras | 28 páginas
 • Educacion
  7340 palabras | 30 páginas
 • educación
  1141 palabras | 5 páginas
 • educacion
  3341 palabras | 14 páginas