Ensayo pueblos francos

1172 palabras 5 páginas
ESTRATIGRAFIA: A travésEs el método fundamental de todas las ciencias de la tierra, y es la sucesión de distintas capas de la tierra tierra.A travésA de diferents capes de la terra es rRepresenta las fases sucesivas de la historia de un lugar (Wheeler).epresenten les fases successives de la història d'un lloc (Wheeler). El arqueólogo tiene que identificar, establecer la correlación e interpretarla. L'arqueòleg ha d'identificar, establir la correlació i interpretar-la.William Smith en 1816 escribe su «Strata Identified by Organizad fossils», y dice que cada capa de tierra o estrato se data en función de los restos que allí se hallen. Cada capa de terra o estrat es data en funció de les restes que s'hi trobin. Wheeler (anys 20-50) i …ver más…

Si un estrat està contaminat, no serveix per a la datació.

PROCESSOS D'EXCAVACIÓ: Hi ha una possibilitat de barrejar estrats, i per tant, de barrejar també cronologies.

Procés arbitrari:

* La remoció: a excavacions massives sense tenir en compte els estrats. * Capes artificials: excavació minuciosa però no segueix la successió estratigràfica.

Procés estratigràfic: Excavar capes estratigràfiques seguint el seu procés cronològic. Tiene distintas estrategias dependiendo del objetivo. Té diferents estratègies depenent de l'objectiu. Son: Són:

* Cata o sondeig: lliga per esbrinar els horitzons del jaciment. * Trinxera: excavació allargada i rectangular per esbrinar l'extensió del jaciment. * Quadrants: excaven porcions d'un jaciment circular. * Àrea oberta: sense testimonis.
. En les excavacions s'utilitza material petit (raspall, recollidors ...). Hay que tenerlo todo muy limpio. Cal tenir-ho tot molt net.
. El cribratge és molt important per revisar la terra que es va a tirar per salvar petits objectes arqueològics.
. La triangulació s'emprava per a la situació d'un objecte determinat. La toma de profundidad (cotas) nos sirve para medir los estratos eligiendo el punto cero a través del visor de mira. La presa de profunditat (cotes) ens serveix per mesurar els estrats triant el punt zero a través del visor de mira.
. Una fita és una barra blanca i vermella. Cada franja de color equivale a

Documentos relacionados

 • El problema del lenguaje
  1336 palabras | 6 páginas
 • Elementos De Ensayo Nuestra America
  3880 palabras | 16 páginas
 • Decima unidad procedimiento mercantil 5to unedl
  965 palabras | 4 páginas
 • Pensamiento De Maximiliano De Habsburgo
  1105 palabras | 5 páginas
 • Literatura Colonial
  2440 palabras | 10 páginas
 • Reseña. Sobre los caníbales. Michel De Montaigne
  719 palabras | 3 páginas
 • Situacion actual del acceso a la educacion basica
  1613 palabras | 7 páginas
 • Ensayo sobre terremoto en haiti
  1620 palabras | 7 páginas
 • Estratificacion Étnico Social De La Poblacion Venezolana De 1800
  3780 palabras | 16 páginas
 • ojo y la maga
  1084 palabras | 5 páginas