Identificación de los aminoácido

788 palabras 4 páginas
La biodiversitat al territori espanyol:
Espanya és un territori que presenta una gran biodiversitat que mundialment ocupa el segon lloc. Es considera com un gran patrimoni natural per la seva situació de la Península Ibèrica , pel seu efecte refugi i per la presència de sistemes muntanyosos.

L’acció antròpica:
La biodiversitat s’ha vist afectada durant molt de temps per la intervenció de l’èsser humà, coneguda com per l’acció antròpica, que ha transformat profundament el paisatge natural, provocant progressivament la substitució dels boscos per camps de conreu. A més, amb aquesta transformació s’hi ha d’afegir la pèrdua de superfície de vegetació natural a causa de l’expansió de les àrees urbanes.

Paisatges vegetals:
La diversitat
…ver más…

-La gestió forestal, si no hi ha una bona gestió pot hi haver risc d’incendis.
-Per l’acció directa humana (97% de tots el incendis forestals bé sigui per negligència o bé intencionadament.

Vocabulari:
Biodiversitat: varietat d’èssers vius que hi ha sobre la terra o sobre una regió determinada per un procés natural de milers d’anys.

Endemisme: terme utilitzat per indicar que la distribució d’una espècie animal o vegetal es limita a un àmbit molt reduït.
Biocapacitat: Capacitat d’un àrea especifica biològicament productiva de generar proveïment regular de recursos renovables i d’absorbir els residus del consum. Quan l’emprenta ecològica>la seva capacitat biològica, no s’usa bé.
Protocol de Kioto: Acord internacional que té com a objectiu limitar les emissions de gasos que provoquen l’escalfament global.

Carta d’AAlborg: 1994, en aquest ciutat dansea es va signar la cara de ciutats europees que desenvolupa l’Agenda 21 (de 21 mesures en lluita contra la contaminació)
Xarxa natura 2000: Inclou tots aquells ecosistemes que tenen algun nivell o altres de protecció legal segons les directives de la UE.

Seguent tema

Població activa agrària: Població que treballa en l’agricultura, la ramaderia a l’explotació forestal, juntament amb la que vol treballar en el sector, encara que no hi hagi treballat mai o sigui a l’atur.
Parcela: Contracte per mitjà del qual una persona aporta finques o

Documentos relacionados

 • Practica De Laboratorio De Bioquimica 5
  1540 palabras | 7 páginas
 • Practica De Laboratorio De Bioquimica 5
  1528 palabras | 7 páginas
 • Manual De Quimica
  3309 palabras | 14 páginas
 • Informe De Aminoacidos
  2967 palabras | 12 páginas
 • Reacciones De Color Para Identificación De Aminoácidos.
  855 palabras | 4 páginas
 • Practico 5
  1528 palabras | 7 páginas
 • Practica bioquimica
  7956 palabras | 32 páginas
 • Tratamiento bicapa para pavimentos flexibles
  3535 palabras | 15 páginas
 • Ética de la relacion individual entre terapeuta y paciente
  1031 palabras | 5 páginas
 • Bioquimica
  991 palabras | 5 páginas