L'agricultura a espanya al s.xx

675 palabras 3 páginas
a) Com es va donar la transformació d'una economia agrària a una economia de mercat?
Durant el segle XIX, la utilització de noves tècniques agrícoles, com la rotació triennal i la introducció de nous conreus, van permetre augmentar la producció agrària. A mesura que la indústria s'anava desenvolupant i les ciutats creixien, també va augmentar la demanda d'aliments, cosa que va afavorir als agricultors ja que van pasar de produir aliments per a la seva subsistència, a comercialitzar els seus excedents al mercat. b) Per què la immigració té tant de pes en les feines agrícoles? A quines zones? L'agricultura espanyola podria mantenir-se sense el seu treball?
Perquè la mecanització ha provocat la disminució del nombre de treballadors
…ver más…
d) Quina ha estat l'evolució dels productes agrícoles de secà i dels de regadiu a Espanya? I l'evolució de la ramaderia? Els productes agrícoles de secà a l'any 2005 van ser de 11821, però a l'any 2006 els seus productes van baixar a 11141. (Superfície en milers d'ha.) Els productes agrícoles de regadiu a l'any 2005 van ser de 1066, però a l'any 2006 també els seus productes van baixar a 1035. (Superfície en milers d'ha.) La producció ramadera a l'any 2003 és de 102138, el 2004 aquesta xifra puja a 106593, el 2005 és de 105004 i el 2006 de 105992, és a dir l'evolució és totalment notable ja què el 2006 la producció puja molt, i als altres 2 anys baixa una mica però es manté estable. (Milers de cap) e) A quines zones pesqueres va la flota espanyola d'altura? f) Explica l'estat actual del sector agrari i pesquer català. A la costa cantàbrica i a la gallega la plataforma està molt exhaurida. La plataforma del golf de Cadis és més extensa, però és més extensa, però és limitada per les aigües territorials del Marroc; també la costa mediterrània s'ha anat empobrint i, a més, l'aigua és massa salada i massa càlida.
A causa de què les plataformes continentals espanyoles no són gaire aptes per pescar·hi, la flota pesquera espanyola busca des de fa temps caladors rics en altres llocs. Al mar del Nord hi fan feina tradicionalment les flotes d'altura del Cantàbric i de Galícia, però la Unió Europea ha establert quotes de captures i temporades de

Documentos relacionados

 • Canvis Econòmics I Socials Al Segle Xix
  6639 palabras | 27 páginas
 • Propensión marginal al ahorro y al consumo
  1539 palabras | 7 páginas
 • Història De Espanya
  891 palabras | 4 páginas
 • Factores vinculados al desarrollo y al aprendizaje
  1195 palabras | 5 páginas
 • Al Qaeda
  4027 palabras | 17 páginas
 • Al colegio
  1356 palabras | 6 páginas
 • Poesía FUTURISMO Primeras Vanguardias del S.XX
  1270 palabras | 6 páginas
 • T.5 transformacions agràries i expansió industrial al segle XIX
  681 palabras | 3 páginas
 • La condició de la dona al s xx
  4209 palabras | 17 páginas
 • Al Alcance
  657 palabras | 3 páginas