Les boies joan vinyoli

733 palabras 3 páginas
Víctor Domínguez

Les boies (Joan Vinyoli)

Introducció

Aquest poema està inserit a l'obra Cercles de Joan Vinyoli publicada a l'any 1979. Aquesta obra és una reflexió metafísica sobre l'existència.

Significat

En aquest poema crec que es vol transmetre que l'autor no sap realment a on pertany ni qui és “On és que som? Enlloc?/Fora de tot? Qui ve?”,només sap que se sent sol, perdut, en la foscor. En el primer i segon vers: “Intentaré de dir la llum de la foscúria / de la mar encrespada a trenc de nit” la ‘llum’ sembla simbolitza la raó dins del caos i el món irracional de la ‘nit’, la ‘foscúria’; sembla proposar que la foscor és la vida i la llum n’és el seu sentit. Acaba amb el fet de que l’únic amb el que pots pensar per
…ver más…

Epítet: vers 24 “nit negra”.
Antítesis: versos 1 i 2 “Intentaré de dir la llum de la foscúria / de la mar encrespada a trenc de nit”; versos 15 i 16 “Giràndoles d'estrelles / il·luminen el cel més negre que una gola de llop.”; versos 26 i 27 “sé prou que la claror / germina dins la fosca”.
Comparació: vers 16 i 17 “el cel més negre que una gola de llop”.
Metàfora: vers 7 “vestits de nit”, vers 15 “Giràndoles d'estrelles”, versos 18 i 19 “La serp del vent, / desenroscada, xiula pels carrers.”
Al·legoria: versos del 22 al 25 “Els gavians / s'arreceren dins meu, els crits / de la nit negra i els udols, / en mi també.”

Valoració objectiva

Es tracta el tema del poema mitjançant símbols que en aquest cas són símbols relacionats amb el món de la navegació i de l’ambient marítim (com ho son els gavians reflectint la solitud, la tristesa i l'angoixa que vol transmetre l'autor). L’autor vol transmetre, que el mar es com una mena de refugi, on hi abunda la calma i la tranquil·litat.
En el poema els diversos elements i símbols que porten al poeta a fer-se les preguntes existencials que trobem abans de la sentència final: ‘Si vols dormir tranquil pensa en les boies’: les ‘boies’ com a símbol de fortalesa i

Documentos relacionados