Los buenos muchachos

1286 palabras 6 páginas
L’evolució de la pagesia:
Per la reforma agrària liberal, les propietats van tenir un nombre reduït de propietaris.
Van augmentar, per tant, la figura del pagès sense terres, els contractes d’explotació de curt termini i els latifundis.
La majoria dels pagesos es van sentir frustrats amb la seva incapacitat per a accedir a la propietat, i per conseqüència, la ‘’fam de terres’’ va ser present a la majoria d’Espanya.
La situació era tant desastrosa que ni es distingia entre el petit propietari de la terra, l’arrendatari o el criat. Fins i tot el petit propietari de vegades havia de completar els seus ingressos com a jornaler depenent de les èpoques de l’any o recorrien al crèdit per poder sembrar, cosa que els empobria més, ja que els

Documentos relacionados

 • Obra teatral
  4997 palabras | 20 páginas
 • Guia del examen militar
  1115 palabras | 5 páginas
 • Tipos de paradigmas
  1405 palabras | 6 páginas
 • Análisis De La Muchacha Del Tiempo De Emilio Díaz Valcarcel
  743 palabras | 4 páginas
 • Educacion
  1358 palabras | 6 páginas
 • The Girl Whit Red Hair Traduccion
  1293 palabras | 6 páginas
 • Tucalsa
  7631 palabras | 31 páginas
 • Ensayo libro el alquimista de paulo cohelo
  2528 palabras | 11 páginas
 • una cómica maleta
  1445 palabras | 6 páginas
 • Construccion social
  2537 palabras | 11 páginas