Paises de la franja del vino

809 palabras 4 páginas
Activitats d'avaluació contínua
Abans de posar-te a fer aquestes activitats, és recomanable que hagis fet totes les activitats d'aprenentatge.
Un cop feta també la lectura de tots els Materials d'estudi, ja estaràs en condicions de contestar aquestes preguntes: 1. Escriu un text d'unes 200 paraules, explicant qui eren els trobadors? En quina època i en quins llocs van viure? Quines són les principals característiques de la seva literatura? En quina llengua escrivien els trobadors catalans? 2. Fes un comentari personal del poema de Guillem de Berguedà, "Oreneta, el teu cant m'enfurisma", seguint aquests punts:
2.1 Busca al diccionari i escriu la definició d'aquestes paraules: enfurismar, espona, sivella, gonella i penyora.
2.2
…ver más…

Altres ja provenien de la burgesia (comtes,barons...), i Es feien disputes poètiques entre aquests trobadors de diferents classes socials.

2.1) DEFINICIÓ DE PARAULES

ENFURISMAR: Irritar
ESPONA: Costat de llit. Espai que hi ha entre l’espona del llit i la paret de la cambra. Marge de pedra per a sostenir les terres d’un bancal. Marge de terra.
SIVELLA: Peça de metall consistent en un marc travessat per un eix proveït d’una o més pues fixat a un dels caps d’un cinturó, a l’orella d’una sabata, etc., i per on es fa passar l’altre cap, que resta subjecte per mitjà de la pua o pues.
GONELLA: Túnica llarga cenyida a la cintura duta antigament per homes i dones.
PENYORA: Cosa que es posa en mans d'algú com a garantia del pagament d'un deute, del compliment d'una obligació.

2.2) SITUACIÓ GEOGRAFICA D'AQUESTS LLOCS:

GIRONDA: Es troba al sud fe França. Forma part de la regió d'Aquitània. Està banyada a l'oest per l'oceà Atlàntic.
TOLOSA DE LLENGUADOC I GARONA:Ciutat situada a les vores de Garona, al camí natural que uneix les comarques mediterrànies amb la conca d'Aquitània.
GARONDA: Riu que neix a Espanya i discorre principalment per França. 0Neix al 0Pirineu central, a la Vall d'Aran. Desemboca a l'Oceà Atlàntic, en el departament de Gironda, formant un llarg estuari conegut com a estuari de Gironda.

2.3 QUIN ES EL TEMA PRINCIPAL DEL POEMA?

El tema principal del poema es el desig d'una dama d'estar amb el seu amat, un trobador que acompanya al

Documentos relacionados

 • Paises de la franja del vino
  815 palabras | 4 páginas
 • Caso practico legislacion aduanera
  1137 palabras | 5 páginas
 • Circuito Productivo De La Vid
  1868 palabras | 8 páginas
 • Breve Explicacion Del Himno Nacional De Honduras
  1622 palabras | 7 páginas
 • Derecho aduanero
  5292 palabras | 22 páginas
 • MONOGRAFIA SIMBOLOS PATRIOS DEL PERÚ
  2866 palabras | 12 páginas
 • Evolucion de los simbolos y logo del C.I.C.P.C
  2099 palabras | 9 páginas
 • Primeros Estados De La Antiguedad
  730 palabras | 3 páginas
 • Ejemplo de taller de grado
  2990 palabras | 12 páginas
 • Monografia De Tarija
  10290 palabras | 42 páginas