Tema 4 Geografia

3025 palabras 13 páginas
Geografia
Activitats
Pàgina 20

1.1 Digues dos recursos naturals d’utilització antiga i dos que no s’hagin començat a usar fins al segle XX.
Dos recursos naturals d’utilització antiga serien la fusta i el carbó. Dos recursos naturals començats a usar fins al s.XX serien el gas natural i el petroli.

1.2 Què és la capacitat de càrrega d’un recurs?
Aprofitament màxim que es pot fer d’un determinat recurs natural per garantir la renovació futura.

1.3 Classifica els recursos següents en renovables o no renovables: sòl, vegetació, minerals no energètics, radiació solar i aigua.
Els recursos renovables són: radiació solar, aigua, sòl, vegetació.
Els recursos no renovables són: minerals no energètics.

1.4 Quines són les causes
…ver más…

Els principal desavantatges del petroli són que es un producte altament contaminant, ajuda a produir l’efecte hivernacle i pot ser un motiu pel qual hi hagin conflictes internacionals

Carbó:
Els principals avantatges del carbó són que es un recurs més abundant que el petroli i és també més variable.
Els principals desavantatges del carbó són que es contaminant com el petroli i que es de obtenció més dificultosa que altres recursos no renovables.
Gas Natural:
El principal avantatge del gas natural és que es un recurs menys contaminant que el petroli.
El principal desavantatge del gas natural és que encara que és menys contaminant que el petroli contribueix a l’efecte hivernacle.
Energia Nuclear:
El principal avantatge de l’energia nuclear és que produeix una gran energia.
Els principals desavantatges de l’energia nuclear són que es tracta d’una energia que genera molts residus , que és perillosa donades les fugues de radiació i que generen molts fums que van cap a l’atmosfera.

1.19 Quins són els principals recursos renovables? Digues per a cadascun una tecnologia antiga (d’abans del segle XX) i una moderna.
Els recursos renovables són:
- L’energia eòlica: abans feta servir pel molí i ara feta servir pels aerogeneradors.
- L’energia solar: abans

Documentos relacionados

 • Tratado de geografía humana, daniel hiernaux, alicia lindon
  1663 palabras | 7 páginas
 • Nociones Geograficas
  6699 palabras | 27 páginas
 • ¿que valores y anti valores hay en el libro la vuelta al mundo en 80 dias
  18654 palabras | 75 páginas
 • Cercanía Del Mar
  3040 palabras | 13 páginas
 • Educación Geografica
  6135 palabras | 25 páginas
 • Plan 2011
  1389 palabras | 6 páginas
 • Trabajo de geografia general de el entorno mundial que vivo
  708 palabras | 3 páginas
 • Ejemplo de narrativa pedagogica
  1158 palabras | 5 páginas
 • Geografia de Panama
  1250 palabras | 5 páginas
 • A favor de la eutanasia
  1492 palabras | 6 páginas