Tema 9-Transformacions Econòmiques I Socials Al Primer Terç Del Segle Xx 1900-1930

1572 palabras 7 páginas
TEMA 9

TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX 1900-1930

1.- EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA
• La transició demogràfica és produeix una davallada de la mortalitat mentre que es manté encara una natalitat alta. El creixement vegetatiu és molt alt.

A Espanya • Natalitat alta • Davallada de la mortalitat:
– Serveis de neteja, clavegueram, potabilitat de l’aigua, higiene dels aliments.Esperança mitjana de vida passa de 34,8 anys a 50.

A Catalunya • Natalitat un lleuger descens • Mes davallada de mortalitat • Augment de població però sobretot per les onades migratòries • Esperança de vida de 45 anys a 53.

1.2 Els moviments migratoris
Migracions interiors • Cap a Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla
…ver más…
• Minifundis.- Agricultura de subsistència (Galícia) i va provocar que els petits pagesos emigressin.

• Per millorar la producció els diferents governs espanyols van:
– Fomentar l’augment del regadiu, en zones tradicionalment de secà. – Foment de creació de Confederacions hidrogràfiques (`poca de la dictadura de Primo de Rivera i de la 2ª República. – Una llei del 1907 va permetre la colonització de milers d'hectàrees que van ser donades a pagesos sense terra. – Però totes aquestes mesures van ser insuficients per la pressió dels grans propietaris agrícoles que van impedir qualsevol intent de reforma agrària.

3.- Els progressos de la industria
3.1 canvi energètic i avenços tecnològics. • El creixement de l’economia espanyola en el primer terç del segle XX destaca la utilització de noves fonts d’energia: electricitat i del petroli. • El progrés de l’electrificació a Espanya es va produir en dues grans etapes: – 1880-1914 l’electricitat s’utilitza per l’enllumenat públic i el transport urbà. – 1914-1930 per l'ús industrial. • Catalunya va disminuir la dependència energètica del carbó gràcies a la producció d’hidroelectricitat, és a dir, per la construcció de centrals elèctriques al Pirineu.

3.2 El creixement industrial
• El creixement industrial espanyol (1900-1930) va ser de 1,6%. • El creixement industrial català

Documentos relacionados

 • Economia del Puerto Rico Americano 1900-1930
  972 palabras | 4 páginas
 • Canvis Econòmics I Socials Al Segle Xix
  6639 palabras | 27 páginas
 • Socials continguts pogramat 1batx b
  2189 palabras | 9 páginas
 • Pregunta Clau Tema 9 HISTORIA 2n BAT
  1128 palabras | 5 páginas
 • Societat i moviments socials al segle xix
  1511 palabras | 7 páginas
 • T.5 transformacions agràries i expansió industrial al segle XIX
  681 palabras | 3 páginas
 • La condició de la dona al s xx
  4209 palabras | 17 páginas
 • Introduccion al estudio del derecho tema i al xi
  6950 palabras | 28 páginas
 • Pregunta clau tema 6. Societat i moviments socials al segle XIX
  6072 palabras | 25 páginas
 • La dona XX
  1024 palabras | 5 páginas