Tirant Lo Blanc

1560 palabras 7 páginas
TIRANT LO BLANC: episodis amorosos
CAPÍTOL 119
Busqueu al capítol altres referències al “mal de mar”. Què en diu, sobre això, Carmesina? En una sala hi ha “imatges de Boors i de Perceval i de Galeàs, quan va passar l’aventura del seient perillós, i s’hi mostrava tota la conquesta del Sant Grial”. Qui són, aquests personatges? De quin famós orde cavalleresc formaven part? Què és la conquesta del Sant Grial? Busqueu què era el seient o “siti” perillós. L’endemà de veure la princesa per primer cop, Tirant apareix amb un mantell on du brodada repetidament la frase Una val mill i mill no en valen una. Explica el joc de paraules que conté. Llegeix atentament la descripció de Carmesina, i imagina-te-la, visualitza-la. Al final del capítol, què
…ver más…

· L’amor profitós, és quan un cavaller d’antiga nissaga o un home gentil li fa regals a una donzella i ella fa tot el que ell vol a canvi, ella només l’estimarà pel seu profit.
· L’amor viciós, és quan la donzella s’enamora de l’home gentil o cavaller per com és. Ell diu paraules per elogiar-les, i els hi demostra el seu amor. I si va més enllà i la donzella acaba al llit amb el cavaller, vol dir que no serà una cosa passatgera.
Avui dia es podria dir que existeixen els mateixos amors, encara que el virtuós es vegi menys.
Jo crec que no hi ha cap altre de nou.
Aquests amors els descriu Ausiàs March al llarg del poema LXXXVII, que comença:
“Tot entenent amador mi entengua, puys mon parlar de amor no s’aparta, e l’amador qu’en apetit se farta, lo meu parlar no·m pens que be comprenga.
Tres amors son per on amados amens: l’u es honest, e l’altre delitable; del terç me call, qu’es lo profit amable, perque·ls amats lurs amants no reamen.
Los dos hunits en nos se poden pendre, si lurs dos fochs han loch en nos d’encendre.”

Mireu d’escriure amb paraules vostres aquests versos. Després, expliqueu la metàfora del foc i la llenya.
Qualsevol amador m’ha d’entendre ja que només parlo d’amar i l’amador que s’ompla d’amor no crec que entengui el que dic.
Hi ha tres amors pels que volem estimar un és honest, l’altre és deleitable i del tercer prefereixo no parlar-ne perquè correspon a

Documentos relacionados

 • Tirant Lo Blanc
  1547 palabras | 7 páginas
 • Tirant Lo Blanc
  2052 palabras | 9 páginas
 • Tirant lo Blanc
  1134 palabras | 5 páginas
 • Tirant Lo Blanc
  3315 palabras | 14 páginas
 • Tirant lo blanc
  2668 palabras | 11 páginas
 • Tirant lo blanc
  3625 palabras | 15 páginas
 • Tirant lo blanc
  1316 palabras | 6 páginas
 • Tirant lo blanc
  1902 palabras | 8 páginas
 • Tirant lo blanc
  733 palabras | 3 páginas
 • Activitats Tirant lo Blanc
  1885 palabras | 8 páginas