grossa de nada,poker i ruleta

656 palabras 3 páginas
LA GROSSA DE NADAL
Tal com deus saber i s'explica al vídeo, per Nadal es celebra a Espanya un popular sorteig de loteria. El premi més gros, conegut com a la grossa de Nadal otorga 400.000 € a cada dècim premiat. Al bombo del sorteig de Nadal hi ha 100.000 boles numerades del 00000 al 99.999 i totes tenen la mateixa probabilitat de sortir premiades amb la grossa de Nadal. Cal recordar que en els casos d'equiprobabilitat la probabilitat d'un esdeveniment es calcula dividint els casos favorables pels casos possibles.
1) Raona si la següent afirmació és certa o falsa des d'un punt de vista matemàtic: "He comprat un nombre capicua pel sorteig de Nadal, ja que aquest té més probabilitat de sortir premiat". (5 punts)
2) Calcula la
…ver más…

Es tira una petita bola que gira en sentit contrari a la roda fins que cau en un dels compartiments que passa a ser el nombre guanyador i abans de que caigui la bola es fan apostes de a quin compartiment caurà. En cas de guanyar, el premi és major quan menys probable és l'esdeveniment al que hem apostat. Així per exemple si apostem a que la bola cau al compartiment 15 i guanyem el premi obtingut és 35 vegades el que hem apostat (apostem a un sol nombre per tant la probabilitat és poca i el premi és gran). Si apostem a que la bola cau a un compartiment vermell i guanyem el premi és la quantitat apostada (estem apostant a 18 nombres, la probabilitat és més gran i per tant el premi és més petit).
Tot i que si has seguit l'entrevista al Sr. Pelayo les ruletes tenen petites imperfeccions, per respondre a les següents preguntes considera que la ruleta és del

Lotería
1- Creo que es falso, ya que hay de probabilidad de que sea capicúa es de (118/100000)=0,0018 entre 100000 bolas, y la probabilidad que sea cualquier otro número es de (99882/100000)=0,99882 entre 100000 bolas.
2- 100000/2=50000 100000/50000=0,500
0,500*100=50% de probabilidad que el gordo de navidad sea un número impar.
3- hay 805números que acaban en 90, 805/100000=0,00805 probabilidades que acabe en 90.
Póquer
4- J diamantes= 4/52
J corazón= 3/51
J trébol= 2/50
J picas= 1/49
La probabilidad es de 0,0004%, 4 veces de cada millón.
Ruleta
5- P (0)

Documentos relacionados

  • Aspectos principales de la psicomotricidad
    1255 palabras | 6 páginas