tttgggggggg

945 palabras 4 páginas
Activitats sobre Tirant lo Blanc de Joanot Martorell
Autoria de l’obra
1. Redacta un resum de la biografia de Joanot Martorell.
Activitats per capítols
(Cap. X – XII)
1. Quines són les característiques de les magranes incendiàries? On va aprendre Guillem de Varoic a construir-ne?
Són un tipus de magranes que per extingir el foc que produeix no s’els hi ha que tirar aigua a sobre, si no que s’els hi ha de tirar a sobre oli resina de pi per poder-les extingir.
En va apendre quan estava de viatje a Alexandria i a Beirut
(Cap. XXII)
2. Destria els principis o ideals cavallerescos que Guillem de Varoic exposa a
Tirant lo Blanc en aquests capítols doctrinals de la novel·la. Posteriorment explica com Tirant lo Blanc els posa en
…ver más…

(Cap. CXXVI – CXXVII)
9. El currículum amorós de Tirant al llarg de la novel·la es presenta seccionat en etapes, que es corresponen amb el que la literatura medieval (llatina i romànica) anomenava gradus amoris (“graus o etapes de l’amor), que es compassaven bàsicament així: visus (“visió”), alloquium (“declaració”), tactus
(“contacte”), oscula (“besos”), factum (“acte consumat”). Els trobadors occitans havien vinculat cadascuna d’aquestes etapes amb una determinada actitud de l’enamorat cortès, actitud que havia de regir el comportament de l’enamorat envers la dama, a fi que l’empresa de seducció i conquesta fos reeixida: fenhedor (“amant tímid), pregador (“amant suplicant”), entenedor (“amant tolerat”), drutz (“amant”, en tots els sentits). Busca cadascuna d’aquestes etapes de l’amor en la relació amorosa entre Tirant i Carmesina al llarg de les accions narratives de la novel·la, observant els avançaments sentimentals dels protagonistes a la vegada que llurs actituds en cada etapa.
10. Com aconsegueix Tirant superar la seva timidesa a l’hora de declarar el seu amor a Carmesina? Quin és el paper que fa l’espill en aquest episodi?
(Cap. CLVII)
11. Explica quina és l’estratègia de l’exèrcit cristià en la batalla contra el Soldà.
Quin tractament dóna Martorell a la violència de determinades escenes i personatges? (Cap. CLXIII)
12. Aquest és un dels episodis del Tirant en què la tècnica narrativa és més
complexa.

Documentos relacionados