Características y funciones de los esquemas

1223 palabras 5 páginas
|Unitat didàctica 3 |
|Hemorràgies |
|PRIMERS AUXILIS Curs 2010-2011 |

[pic]

INTRODUCCIÓ
Les hemorràgies són pèrdues de sang degudes al trencament de la paret dels vasos sanguinis.
Quan un vas sanguini es lesiona, s’activen els mecanismes d’hemostàsia per aturar la pèrdua de sang.
Si l’ hemorràgia és excessiva, pot donar-se una pèrdua incontrolada de sang abans de la coagulació, i produir-se un xoc.

AVALUACIÓ HEMORRÀGIES

SEGONS LA GRAVETAT

La gravetat d’una hemorràgia depèn no solament de la quantitat de sang perduda sinó del temps que es tarda en perdre-la.

[pic]
[pic]

SEGONS EL VAS AFECTAT

[pic]
…ver más…

Embenar la zona amb cura de no fer pressió sobre els objectes incrustats.
7. Subjectar la zona danyada en posició elevada amb un cabestrell i/ o embenat per minimitzar la inflamació.
8. Controlar els signes vitals.

2. HEMORRÀGIES INTERNES
IDENTIFICACIÓ
- Conseqüència d’un cop o accident molt fort, com una caiguda, aixafament, etc... - Manifestacions clíniques de xoc

ACTUACIÓ
1. AVÍS TRUCAR AL 112
2. Controlar els signes vitals.
3. Afluixar tot allò que faci compressió.
4. Tractar les lesions.
5. Evitar la pèrdua de calor corporal.
6. Posar la víctima amb el cap més baix que els peus, si les lesions ho permeten.

3. HEMORRÀGIES EXTERIORITZADES
La sang surt a l’exterior a través d’un orifici natural del cos: orella, nas, boca…

3.1. HEMORRÀGIA NASAL O EPISTAXI
El nas acostuma a sagnar quan es trenquen els capil·lars a l’interior de les fosses.
ACTUACIÓ
Procediment
1. Fer que la víctima s’assegui i inclini el cap endavant.
2. Que respiri per la boca i que faci pressió en la part tova del nas (fer la pinça).
3. Indicar a la víctima que intenti no parlar, empassar, tossir, escopir o inhalar.
5. Si després de 10 minuts l’hemorràgia no s’ha aturat pot repetir-se l’operació fins tres vegades.
6. Si l’hemorràgia no s’ha aturat traslladar a un centre hospitalari.

3.2. HEMORRÀGIA PER L’ORELLA
Acostuma a ser conseqüència de la perforació del timpà. Poden ser molt greus, sobretot quan és per una fractura de crani.

Documentos relacionados

 • 1. cuáles son las características del mercado del RH en situación de oferta, y cuáles son las consecuencias para los candidatos y para la empresa.
  1105 palabras | 5 páginas
 • Proyecto guarderia canina
  724 palabras | 3 páginas
 • Instalación Semivisible Con Canaletas
  1042 palabras | 5 páginas
 • Practicas De Taller De Electricidad Para Secundaria
  7519 palabras | 31 páginas
 • planificacion de lengua para 4° grado de primaria.
  1145 palabras | 5 páginas
 • Arrancador Magnetico
  11451 palabras | 46 páginas
 • Arrancador Magnetico
  11464 palabras | 46 páginas
 • Epistemologías Vinculatorias y De Amalgamación
  2278 palabras | 10 páginas
 • La psicologia cognitiva de la instruccion.
  7919 palabras | 32 páginas
 • Morfo
  3831 palabras | 16 páginas