El comentari de text

3736 palabras 15 páginas
comentari de text

la coherència

introducció El comentari de text és l’anàlisi i la valoració de les seues propietats. L’anàlisi és la part objectiva del comentari, mentres que la valoració és la part subjectiva. Així, en els tres apartats de què consta el comentari de Selectivitat, el comentarista ha de diferenciar clarament els dos punts de vista; per tant, quan estem analitzant el text, no hem de donar mai la nostra opinió. 1. Apartat A: capacitat d’anàlisi i síntesi 2. Apartat B1: caracterització del text 3. Apartat B2: valoració personal

anàlisi: punt de vista objectiu

valoració: punt de vista subjectiu

L’anàlisi és la part més llarga del comentari (val 6 punts enfront del punt que val la
…ver más…
Per a resumir un text, la primera cosa que hem de fer és comprendre l 'escrit en conjunt, i per a això cal llegir-lo concentradament, però sense voler copsar-ho tot a la primera. En una primera lectura ben feta només hem d 'haver entés de què va l 'escrit, quin tema tracta, i no convé que ens aturem en detalls ni en paraules que no sabem què volen dir, ja que no ens impedixen entendre l 'escrit en general. El segon pas que hem de seguir per a fer un resum apanyat és extractar-ne les idees més rellevants o, dient-ho d 'una altra manera, desgranar l 'escrit, separar el gra de la palla. Per a aconseguir això, convé que fem una segona lectura paràgraf a paràgraf, atés que cada paràgraf desenvolupa una idea independent. Ara hem de llegir cada paràgraf atentament, comprendre 'l bé i traure 'n la substància, és a dir, condensar la idea primordial de cada paràgraf en una oració breu i simple que deixe de banda qüestions secundàries i prescindibles, com ara explicacions, exemples i anècdotes. Encara que podem fer eixe exercici de cap, és molt millor que el fem escrit en forma d 'esborrany, i per a això hem d 'evitar sempre copiar oracions o construccions de l 'original; hem de resumir els paràgrafs sense mirar el text per a res, simplement exposant la idea bàsica que hem extret de cada paràgraf amb les nostres pròpies paraules. En aquest punt ja hem fet dos dels tres passos del resum, que són la

Documentos relacionados

 • Comentari de text
  776 palabras | 4 páginas
 • Assaig de càntic en el temple (comentari de text)
  744 palabras | 3 páginas
 • Comentari de Text - Plató
  1305 palabras | 6 páginas
 • Comentari de text. l'elionor
  1502 palabras | 6 páginas
 • Comentari de text de plató
  2133 palabras | 9 páginas
 • Comentari de text - vora el barranc dels algadins
  663 palabras | 3 páginas
 • Comentari De Text: Guillem De Berguedà
  989 palabras | 4 páginas
 • Comentari de text descartes
  1191 palabras | 5 páginas
 • comentari de text
  1193 palabras | 5 páginas
 • Comentari De Text
  924 palabras | 4 páginas