Els somnis (Treball de recerca)

11141 palabras 45 páginas
Índex
1. Per què?
2. Definició de somni
2.1. Descobriment fonamental del somni
3.Cicle dels somnis
4. Etapes de la son
5. Trastorn de la son 5.1. Insomni 5.2. Apnees 5.3. Somnambulisme 5.4. Moviments de les extremitats 5.5. Narcolèpsia 5.6. Síndrome de les cames inquietes 5.7. Parasomnias 5.7.1. Terrors nocturns 5.7.2. Bruxisme 5.7.3. Somniloquia 5.7.4. moviments rítmics durant el son 6. Idees per dormir millor 7. Tipus de somni 7.1. Somnis lúcids 7.1.1. Somnis astrals 7.2. Somnis recurrents 7.3. Somnis profètics 7.4. Somnis de salut 7.5. Somnis simbòlics 7.6. Somnis telepàtics 7.7. Somnis compensatoris 7.8. Malsons 7.9. Somnis emocionals 7.10. Somnis
…ver más…

, el hecho es que no recuerdan sus sueños. cuando en la realidad, el hecho es que no recuerdan sus sueños

4.Etapes de la son
Algunos investigadores reconocen cuatro etapas del sueño, en tanto que otros dicen que existen cinco etapas. Algunos consideran los primeros cinco a diez minutos cuando se concilia el sueño como una etapa en el ciclo de sueño.

Etapa 1:
En aquesta etapa del somni, els ulls es mouen erràticament i ràpidament. Habitualment anomenat somnis REM (Random Eye Movement, Moviment Aleatori d'Ulls) aquesta etapa passa aproximadament de 90 a 100 minuts després de la iniciació del somni. Els músculs voluntaris es troben paralitzats. A aquesta etapa també se la coneix com somni Delta i és la part més restauradora del somni. És també l'etapa on ocorren la majoria dels somnis.

Etapa 2:
Entra en un somni lleuger. Aquesta etapa es caracteritzada per els moviments no ràpids dels ulls (NREM), relaxació dels músculs i ritme cardíac baix. El cos es prepara per entrar en el somni profund.

Etapes 3 i 4:
També caracteritzat per NREM, aquestes dues etapes involucren períodes de somni profund, sent el més intensiu en la Etapa 4 que en la 3. La temperatura del cos baixa i els músculs es relaxen. Es troba completament dormit.

Aquestes etapes es repeteixen al llarg del somni d'una nit.

5. Trastorn de la son
Són un ampli grup de molèsties de patiments que afecten al desenvolupament

Documentos relacionados

 • Treball de Recerca sobre les drogues
  11223 palabras | 45 páginas
 • Crítica a la película de amélie
  808 palabras | 4 páginas
 • Tirant lo Blanc Episodis Amorosos
  4647 palabras | 19 páginas
 • DOPATGE TDR
  21944 palabras | 88 páginas
 • Cuatro dimensiones de la gestiòn escolar
  1152 palabras | 5 páginas
 • treball de recerca autismo
  23938 palabras | 96 páginas
 • Treball De Recerca Egipte
  15245 palabras | 62 páginas
 • La iglesia en el periodo colonial
  1806 palabras | 8 páginas
 • Historia de mujeres, historias del arte. patricia mayayo, (2003),
  15964 palabras | 64 páginas
 • Llibres Valencia Autors
  19988 palabras | 80 páginas