Ensayo: el gobierno de manuel ávila camacho

726 palabras 3 páginas
CAFÉS MONTE BIANCO:
Dels estats financers de l’any 2000 es dedueix un ROE del 21,23%. He calculat aquesta dada per comparar-la amb la que resulti de la previsió en cas que l’empresa es dediqui durant el 2001 a produir únicament cafè per marca blanca. En aquesta situació, i fent algunes hipòtesi, obtinc les dades següents (Mlires són milions de lires, i mlires son milers de lires): Vendes de cafè marca blanca previstes per al 2001: 6Mkg, a 8800 lires/kg, donen un total de vendes de 52800 Mlires. Cost de les vendes al 2001: 43.322.094 mlires, que resulten de sumar les quantitats següents: o Compra del producte: 6Mkg a 6600 lires/kg. o Costos fixes de producte (només marca blanca): 3319,5 Mlires o Amortizació de l’equip d’expansió: 400
…ver más…

És a dir, que l’empresa no te prou saldo a final d’any per retornar la línia de crèdit. De fet, necessitarien crèdit addicional per no tenir la caixa en números vermells. Fent els fluxos de caixa mes a mes, com al cas de Play Toy Company, hi ha mesos amb saldo de caixa positiu (on seria possible retornar crèdit), però també n’hi ha amb saldo de caixa negatiu (on haurien de tirar novament de crèdit), així que sembla que si l’empresa es dedica a vendre únicament cafès de marca blanca, no li serà possible retornar el deute a curt termini. Sense entrar a valorar si el Banc els augmentarà la línia de crèdit, per tenir un saldo de caixa a final d’any semblant al del 2000, es necessiten uns 3500 Mlires addicionals. Amb aquest crèdit extra, les despeses financeres creixerien (he suposat que es manté la relació del 2000 entre despeses financeres i crèdit disposat), i per tant el resultat abans d’impostos baixaria. Aplicant impostos, el benefici net de l’empresa cauria fins als 395 Mlires, un 0,7% sobre vendes en lloc del 3,5% de l’any anterior. Harien guanyat 1600 Mlires menys produint únicament cafès de marca blanca (de fet, la previsió de vendes al 2001 s’apropa perillosament al punt mort pel cas de vendre únicament marca blanca. Amb les despeses financeres del 2000, em dóna que el punt mort està poc per sobre de 48000 Mlires de vendes). I el ROE, que al principi hem dit que al 2000 va ser del 21,23%, cauria l’any 2001 fins al 2,78%. Una opció

Documentos relacionados

 • Ensayo Manuel Avila Camacho
  1656 palabras | 7 páginas
 • ciencias sociales 2 y 3 etapa de 4 semestre
  1400 palabras | 6 páginas
 • El canibalismo
  1132 palabras | 5 páginas
 • Ensayo de presidentes
  1432 palabras | 6 páginas
 • La presidencia imperial
  9014 palabras | 37 páginas
 • Sector Agropecuario En Mexico
  1400 palabras | 6 páginas
 • LÁZARO CÁRDENAS Y MOVIMIENTOS CULTURALES DE LA ÉPOCA
  1721 palabras | 7 páginas
 • actividades de ciencias sociales 2 etapa 3
  1283 palabras | 6 páginas
 • guia para examenes de historia
  13686 palabras | 55 páginas
 • Linea del tiempo 1934 - 2000 Mexico
  2375 palabras | 10 páginas