Estandares curriculares para la educación en emprendimiento

4941 palabras 20 páginas
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA – DOMÈNECH I MONTANER

Edifici construït per Domènech i Montaner. Es va elaborar entre els anys 1905-1989 i està localitzat a Barcelona. D’estil modernista utilitzà el ferro, vidre, ceràmica i maons. Construït mitjançant materials industrials.
El suport de l’estructura s’aconsegueix mitjançant un entramat metàl·lic i columnes de ferro. Per la seva banda, l’estructura dóna suport a una gran capsa de vidre que combina aquest materials amb la ceràmica, els maons i també la terrissa artística.
De la mateixa manera que es feia en el gòtic, les càrregues es troben concentrades en punt molt concrets que alliberen els murs de la responsabilitat de sostenir el conjunt. L’arquitecte, a més, usà materials i tècniques

Documentos relacionados

  • Contaminación y matemática
    2502 palabras | 11 páginas
  • Variables del desarrollo organizacional
    2679 palabras | 11 páginas
  • Capacidades y actitudes emprendedoras
    5278 palabras | 22 páginas
  • ... Viaje astral
    2052 palabras | 9 páginas
  • Resumen del libro una receta para no morir
    2219 palabras | 9 páginas
  • Ensayo de la sociologia urbana
    1503 palabras | 6 páginas
  • Fuentes de informacion externas e internas
    1059 palabras | 5 páginas
  • El emprendimiento productivo
    19339 palabras | 78 páginas
  • Ley de educacion
    20290 palabras | 82 páginas
  • Monografía : Universidad Telesup
    8233 palabras | 33 páginas