Historia de la musica en europa

1131 palabras 5 páginas
Introducció a les Finances

ACTIVITAT 1

LES ACCIONS DEL BCE I LA RESPOSTA DE L'EURIBOR DURANT LA
CRISI

Durant l’esclat de la crisi financera a la tardor de 2008, el BCE va detectar un greu problema: les mesures tradicionals que s’estaven aplicant en aquell moment per reduir l’euribor no eren efectives. Davant d’aquesta situació, a l’octubre de 2008, el BCE comença a aplicar mesures extraordinàries. Us proposem les següents qüestions:

1. Busqueu les dades corresponents al tipus de les operacions principals de finançament a l’octubre de 2008 i les de l'Euríbor a 3 mesos durant les mateixes dates. Adjunteu-les i comenteu-les. (Aneu a buscar-les a les fonts oficials: webs del BCE o del Banc d’Espanya per les OPF i
…ver más…

A més el Consell de Govern del BCE, va adoptar les dues mesures següents respecte a canvis en el procediment de subhasta i en la banda de facilitats permanents:

- A partir de l’operació que es liquidarà el 15 d’octubre, les operacions principals de finançament setmanals es duran a terme mitjançant un procediment de subhasta a tipus d’interès fix, amb adjudicació plena, al tipus d’interès aplicable a l’operació principal de finançament, que actualment és del 3,75%. - A partir del 9 d’octubre, el BCE reduirà la banda que determinen les facilitats permanents de 200 punts bàsics a 100 punts bàsics al voltant del tipus d’interès de l’operació principal de finançament. Per tant, a partir aquesta data, el tipus d’interès de la facilitat marginal de crèdit es reduirà de 100 a 50 punts bàsics per sobre del tipus d’interès de l’operació principal de finançament (és a dir, actualment, a 4,25%) i el tipus d’interès de la facilitat de dipòsit s’incrementarà de 100 a 50 punts bàsics per sota del tipus d’interès de l’operació principal de finançament (és a dir, actualment, al 3,25%).

Les dues mesures continuaran aplicant durant tot el temps que s’estimi necessari, i, com a mínim, fins al final del primer període de manteniment del 2009, que conclourà el 20 de gener.

El BCE seguirà reconduint la liquiditat cap a una situació equilibrada, de manera coherent amb l’objectiu de mantenir els tipus d’interès a curt termini en un

Documentos relacionados

 • Del barroco al neoclasico
  940 palabras | 4 páginas
 • Evolución de la música
  3513 palabras | 15 páginas
 • Importancia de la comunicacion en la educacion
  2223 palabras | 9 páginas
 • Cultura Aborigenes, Africana Y Europea
  1619 palabras | 7 páginas
 • Influencia De La Musica Africana En La Musica Peruana
  4533 palabras | 19 páginas
 • Historia de la música
  8277 palabras | 34 páginas
 • Teoría david gallahue
  1530 palabras | 7 páginas
 • Periodos De La Historia De La Música
  5441 palabras | 22 páginas
 • El Barroco Y El Neoclasicismo
  2250 palabras | 9 páginas
 • el carro impulsado por ligas
  4479 palabras | 18 páginas