Informatica: sistemes operatius

6760 palabras 28 páginas
Sistemes operatius

INDEX Introdució. Descripció i principals funcions. Historia: origens i generacions. Interficie d'usuari i evolucio. Windows. Linux. Mac OS. Glossari. Bibliografia.

pregunta de examen!!!
Ejemples de distribucio de linux Una distribución Linux o distribución GNU/Linux (coloquialmente llamadas distros) es una distribución de software basada en el núcleo Linux que incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen a ediciones domésticas, empresariales y para servidores. Por lo general están compuestas, total o mayoritariamente, de software libre, aunque a menudo incorporan aplicaciones o controladores
…ver más…

És bastant habitual parlar de generacions en la història de la informàtica. És important però destacar que hi ha diferents fonts que no es posen d'acord sobre el nombre de generacions, ni sobre les dates entre generacions i ni tant sols sobre els "inventors" ni sobres "les primeres màquines". Sovint la visió històrica varia segons el punt de vista social (occidental, orientat) o segons qüestions polítiques.
La 1a generació: Els primers sistemes computadorsEls principis de la informàtica venen marcats pel fet que només existia el maquinari i que encara no s'utilitzaven els transistors.. La tecnologia utilitzada eren les vàlvules de buit o vàlvules termoiòniques. La seva mida obligava a fer unes màquines molt grans.
L'àmbit d'ús d'aquest primers computadors era el militar i la seva funció era realitzar càlculs matemàtics com per exemple el càlcul de trajectòries balístiques.
Els dispositius que s'utilitzaven eren cintes de paper i targetes perforades.
Els programes s'escrivien en llenguatge màquina i no existia el concepte de llenguatge de programació. Cada màquina tenia el seu propi llenguatge i sovint les màquines es programaven cablejant el maquinari. El procés de programació de les màquines era complex i poc productiu.
En aquesta època es considera que no hi havia el concepte de sistema operatiu i l'usuari interactuava directament amb la màquina.
La 2a generació: L'aparició del transistorA mitjans de la dècada

Documentos relacionados

 • El conocimiento del bien en sí y buen gobierno de la ciudad platon
  653 palabras | 3 páginas
 • Halogenos y haluros
  1456 palabras | 6 páginas
 • Conflicto entre grupos sociales
  1184 palabras | 5 páginas
 • Contabilidad de costes
  13513 palabras | 55 páginas