La importancia de la alimentación en méxico

790 palabras 4 páginas
APUNTS SOCIOLINGÜÍSTICA

1) COMUNITAT LINGÜÍSTICA (1-22): Grup de persones que comparteix una llengua i que es relacionen mitjançant un mateix conjunt de signes lingüístics. Sol compartir un territori i una història a més d’altre referents culturals i de la consciència de pertànyer a un mateix grup que sovint s’autoidentifica com a poble.
No es el mateix que: Grup lingüístic que seria una comunitat de refugiats (emigrants) que viu en la comunitat d’un altre grup lingüístic. Ex: musulmans.

Signe lingüístic: significat (imaginar un ordenador) significant /ordenador/

L’ús lingüístic: és el conjunt de manifestacions verbals (orals i escrites) que s’emeten en una comunitat. La societat crea la llengua
…ver más…

L'ús lingüístic s'adapta i canvia d'acord amb el pas del temps i els nous usos socials.

V. socials: les societats es distribueixen en grups depenent del rol social (professions) i classes socials que poden dependre segons l'estatus socioeconòmic. El fet que una comunitat estigui poc o molt jerarquitzada, tingui accés a la cultura (escola), fa que hagi major o menor variació social.

Depèn de la situació comunicativa:
V. funcional/ registre: un àmbit d’ús és una situació d’interacció humana, és a dir una situació de comunicació definida a partir d'un conjunt de variables (parlants, tema, canal, context i intenció). Hi diferenciam 2 grans tipus d’àmbits: formals (àmbit públic: llenguatge més elaborat) i informals (àmbit privat: llenguatge més col·loquial).

Normes d’ús
Les societats es regeixen per normes socials que regulen el comportament dels individus. La família, l’escola i els mitjans de comunicació ensenyen aquestes normes en el període de socialització. normes socials: no anar a l'escola nua normes d'ús lingüístic: no pots dir al banc.. eh tio, donem tota la pasta!
Les normes d’ús lingüístic formen part de les normes socials i determinen quina varietat lingüística cal utilitzar segons el context. En una societat on conviuen llengües diferents, l’ús de cada una també està regulat per normes d’ús lingüístic.

Les llengües subordinades solen ocupar els àmbits informals i les llengües dominants ocupen tots els espais

Documentos relacionados

 • Resumen De La Historia De La Nutricion
  4436 palabras | 18 páginas
 • Ensayo Indice De Desarrollo Humano
  1368 palabras | 6 páginas
 • Resumen De La Historia De La Nutricion
  4421 palabras | 18 páginas
 • Metodologia de la investigacion : obesidad infantil
  1326 palabras | 6 páginas
 • Ensayo de seguridad ciudadana
  1286 palabras | 6 páginas
 • Alimentacion en los jovenes
  1581 palabras | 7 páginas
 • Importancia de la dieta correcta y el consumo de agua simple potable para mantener la salud
  1221 palabras | 5 páginas
 • Espiritu de las leyes de montesquieu
  2664 palabras | 11 páginas
 • Reglas para la elboracion de un dfd
  1085 palabras | 5 páginas
 • Politicas Alimentarias En Mexico
  838 palabras | 4 páginas