Q2

1068 palabras 5 páginas
Relaciona tipus de empresa amb nombre de socis
Empresa individual
Resposta 1
Societat civil pública
Resposta 2
Societat comanditaria simple
Resposta 3

Retroacció
La resposta correcta és: Empresa individual – 1 soci, Societat civil pública – 2 o més, Societat comanditaria simple – 2 o més (1 de col·lectiu 1 de comanditari).
Correcte
Puntuacions d'aquest lliurament: 1,00 / 1,00.
Pregunta 2
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta
Text de la pregunta
Una empresa pot produir 5.000 productes anualment, aquest any han produït 4.800 productes. La dimensió d'aquesta empresa és:
Trieu-ne una:
a. 5.000 productes
b. 4.800 productes
c. 200 productes
d. No es pot saber

Retroacció

La resposta correcta és: 5.000 productes.
Correcte
…ver más…

Trieu-ne una:
a. Tenen capital mínim
b. El capital està dividid en accions
c. La responsabilitat està limitada a les aportacions
d. Tributen per l'Impost de societats.

Retroacció
La resposta correcta és: El capital està dividid en accions.
Correcte
Puntuacions d'aquest lliurament: 1,00 / 1,00.
Pregunta 11
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta
Text de la pregunta
La societat colectiva és
Trieu-ne una:
a. Mercantil, personalista
b. Mercantil, capitalista
c. Civil, pública
d. Societat d'interès social

Retroacció

La resposta correcta és: Mercantil, personalista.
Correcte
Puntuacions d'aquest lliurament: 1,00 / 1,00.
Pregunta 12
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta
Text de la pregunta
Relaciona el tipus de societat amb la responsabilitat
Individual
Resposta 1
Anònima
Resposta 2
Col·letiva
Resposta 3

Retroacció
La resposta correcta és: Individual – Il·limitada, Anònima – Limitada al capital aportat, Col·letiva – Il·limitada, personal, solidària i subsidiària.
Correcte
Puntuacions d'aquest lliurament: 1,00 / 1,00.
Pregunta 13
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta
Text de la pregunta
La relació d'autoritat entre el director general i el director de compres no forma part de l'organització formal.
Trieu-ne una:
Vertader
Fals

Retroacció
Molt bé.
La resposta correcta és 'Fals'.
Correcte
Puntuacions d'aquest lliurament: 1,00 / 1,00.
Pregunta 14
Correcte
Puntuació 1,00

Documentos relacionados

 • VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS ICH Q2
  2493 palabras | 10 páginas
 • Electronica digital contador de 0 a 99 en decimal
  1635 palabras | 7 páginas
 • Resumen : sobre la violencia de hannah arendt
  802 palabras | 4 páginas
 • Ejercicios de elasticidad
  1495 palabras | 6 páginas
 • Ejercicios electricidad y magnetismo
  1799 palabras | 8 páginas
 • Circuitos lógicos: contadores, registros y memoria
  2410 palabras | 10 páginas
 • 7 Pilares de la autoestima
  3158 palabras | 13 páginas
 • Laboratorio hidraulica
  1644 palabras | 7 páginas
 • Matematicas Iii
  2031 palabras | 9 páginas
 • Los ideales y principios de la ilustración
  816 palabras | 4 páginas