Resum Tema 11 Història 2 Batxillerat Vicens Vives

4068 palabras 17 páginas
TEMA 11- LA SEGONA REPUBLICA (1931-1936)
CRONOLOGIA II REPÚBLICA (1931-1939)
PRESIDENT REPÚBLICA: N. ALCALÀ ZAMORA
14 Abril 1936----Azaña------19 Nov. 1933-------Lerroux-----16 Febrer 1936—Azaña 3 Maig 1936
PRESIDENT REPÚBLICA AZAÑA
3 Maig 1936----Casares Quiroga------18 Juliol 1936-------- Giral ---------4 set.--Largo Caballero
17 Maig 1937 ----Juan Negrín-------------1 Abril 1939

Després de la dimissió de Primo de Rivera, el 28 de gener de 1930, el rei Alfons XIII va encarregar la formació d’un nou govern al general Dámaso Berenguer. Però el retorn al règim polític anterior a la Dictadura va resultar impossible per tres raons:
1- els partits dinàstics estaven desprestigiats
2- l’opinió pública feia responsable al rei de la
…ver más…

L’escassa incidència de la crisi fou deguda al poc pes del comerç exterior i a la devaluació de la pesseta.
L’efecte immediat del 14 d’Abril va ser l’empitjorament de les expectatives empresarials, que van mostra una desconfiança envers el règim republicà . La política econòmica del govern central va ser retallar la despesa pública, amb conseqüències desastroses .

Quins eren els principals problemes que hauria de resoldre el govern republicà?
1-qüestió religiosa
2-modernització de l’exèrcit
3-supressió del model centralista de l’Estat: les autonomies
4-reforma agrària

2- LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA I EL PERIODE CONSTITUENT
Fent un símil amb una partida d’escacs anem a veure quins són els jugadors.
Veure gràfic p. 246 i 247 de partits i sindicats a la segona República
El 12 d’abril a les eleccions municipals, els republicans van triomfar en 41 de les 50 capitals de província. Es va fer evident el rebuig a la monarquia . El 14 d’abril es va anar produint a moltes ciutats la proclamació de la República. Alfons XIII, abdica i marxà a l’exili.
. text: Alfons XII abandona el tron

Quines seran les primeres accions de govern:
- convoca eleccions a corts constituents pel dia 28 de juny
- concessió amnistia general
A Catalunya, Macià havia proclamat la República catalana dins la federació Ibèrica. Una rápida intervenció del govern va aconseguir que Macià acceptés una futura decisió de les Corts a

Documentos relacionados

  • La química en la vida cotidiana
    137003 palabras | 549 páginas