Resumen Documental Memorias De España. Rainado Alfonso Xiii

1355 palabras 6 páginas
El 17 de maig de 1902 és anomenat major d'edat Alfons XIII, acabant així la regència de Mª Cristina. Una nova generació de polítics s'esforcen per mantindre la Restauració, superat el desastre de 1898. l a inestabilitat politica i els problemas interns dels partits són dos punts d’inflexió d'este període, que patix una greu crisi en 1909. El període finalitza en 1912 amb el fracàs de conservadors i liberals a resoldre els problemes espanyols.

Els començaments del regnat es caracteritzen per una greu inestabilitat. La pròpia actitud del jove rei, la seua voluntat d'intervenció sobrepassa allò que s'ha establit per la Constitució de 1876.

El partit conservador té en Francisco Silvela i Antonio Maura les seues figures més rellevants.
…ver más…
El rei encarrega als liberals formar govern, intentant atraure els sectors de l'esquerra.

En les eleccions de 1910, que guanyen els liberals, obté acta de diputat Pablo Esglésies. Des de 1910 fins a 1912, Canalejas intenta la regeneració de la vida nacional. Aborda els problemes desenrotllant un verdader programa de govern: el projecte del servici militar obligatori, abolició de l'impost de consums, llei d'Associacions religioses.
Este govern acaba amb l'assassinat de Canalejas per un anarquista.

En 1913, a l'acceptar Eduardo Dato l'encàrrec de formar govern, té lloc l'erosió dels partits de Maura, que s'aparten del partit conservador i adopten idees de signe nacionalista. A l'entrar en crisi, la cohesió interna d'ambdós partits, i com a conseqüència la falta d'enteniment entre ambdós partits, desapareix el turnisme.
Al juliol de 1914 s'inicia el conflicte a Europa. L'actitud de l'Estat espanyol és de neutralitat, que persistix fins al final.
La influència de la Guerra és gran, sobretot en l'economia, la demanda dels països bel·ligerants dóna lloc a un procés d'auge de les exportacions, tèxtils de llana i cotó, metales... disminuïxen fortament les importacions pel control que exercixen durant la guerra els països productors i els problemes del transport.

És notable també un encariment dels productes agrícoles i un alça de preus en general, de greus conseqüències per a les classes treballadores i

Documentos relacionados

 • Resumen Del Documental De Panzazo
  1653 palabras | 7 páginas
 • Resumen Memorias de un Abogado Jose Milla
  14536 palabras | 59 páginas
 • Resumen analítico del documental de Redes 130
  633 palabras | 3 páginas
 • Memoria de España, América un nuevo mundo.
  1213 palabras | 5 páginas
 • La corporación: resumen de documental
  1352 palabras | 6 páginas
 • resumen memorias de una sirena
  1371 palabras | 6 páginas
 • Resumen Del Documental De Panzazo
  1646 palabras | 7 páginas
 • resumen de "memoria de un estudiante adolecente
  1243 palabras | 5 páginas
 • Resumen memorias de un operador de bolsa
  1677 palabras | 7 páginas
 • Resumen de tablas de retencion documental
  643 palabras | 3 páginas