resumen libro agosto do 36

1368 palabras 6 páginas
AGOSTO DO 36 (Xosé Fernández Ferreiro)
En Agosto do 36 (Premio Xerais de 1991), Fernández Ferreiro aborda o tema da Guerra Civil en Galicia, relatando, a partir dun feito real, o "paseo" do que foi vítima unha parella de profesores rurais, Gregorio e Sara,de ideoloxía "vermella", nunha remota aldea da serra de Ourense, un mes despois do alzamento militar. Na súa novela, Fernández Ferreiro renuncia ás fórmulas automemorialísticas e á primeira persoa para optar por un narrador ominisciente que reconstrúe, cincuenta anos despois e a partir das testemuñas veciñais, as violentas mortes desta parella. O autor conduce con grande axilidade ao lector pola trama da novela, e somérxese nunha atmosfera asfixiante, de crueza e tensión, na que as
…ver más…
NARRADOR : atopámonos con dous narradores que se ocupan de cadansúa parte :
Narrador testemuña (“O cerco”) : representado polos veciños de Abades, narra desde o presente un feito que aconteceu 50 anos antes :
- É un relato literaturizado, pero con aparencia de literatura oral.
- Segue linealmente a vida de Sara e Gregorio desde a infancia, é unha ollada introspectiva que se estende ata o momento no que prenden a Sara.
- Infórmanos da rencilla entre o Garabís e o Xirandón por causa dunha muller, feito que se repite cos
seus fillos (Manuel e Gregorio respectivamente), o que nos amosa que as causas da represión son en ocasións persoais, non só políticas.
- Amosa a actitude do clero diante a durísima represión, que a ignora ou mesmo colabora con ela. Así, don Xenaro non fai nada para salvar a Sara.
- Estre narrador popular introduce elementos que anuncian o terrible desenlace (“lúa tinxida de san- gue”).
- Nalgún momento hai un imperfecto narrador testemuña (páxinas 79, 80, 81) que fala das conxec- turas dos veciños para intentar salvar a Sara.
Narrador omnisciente en terceira persoa (“A execución”) : Narra os acontecementos desde que co- llen a Sara o día 13 de agosto ata que a matan o día 17 ás 3 da tarde, eses cinco días de angustia, de carraxe contida que se mesturan con lembranzas de soños imposibles :
- Hai un cambio de escenario de Abades á…

Documentos relacionados

 • Resumen nic 36
  20805 palabras | 84 páginas
 • Resumen De Espantos De Agosto
  2726 palabras | 11 páginas
 • Resumen De Libros
  4228 palabras | 17 páginas
 • Resumen Libro "O Unico Que Queda É O Amor"
  1444 palabras | 6 páginas
 • resumen decreto numero 2278 el 2 de agosto de 1982
  3412 palabras | 14 páginas
 • Resumen libro
  3354 palabras | 14 páginas
 • Resumen decreto 1530 del 26 de agosto 1996
  769 palabras | 4 páginas
 • Resumen Libro Circular
  1127 palabras | 5 páginas
 • Resumen de el libro el laser
  3466 palabras | 14 páginas
 • Resumen de libro
  1244 palabras | 5 páginas