Comentari de Text - Plató

1305 palabras 6 páginas
Comentari de Text - Plató

1. Expliqueu breument (entre seixanta i cent paraules) les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.

En aquest diàleg de Plató pertanyent a La República, IV trobem com es parla de que l’home és just per naturalesa i en qualsevol circumstància sap actuar de forma correcta, d’igual manera que ho fa la Polis, ja que l’home és una imatge d’aquesta. Per això diem que hi ha justícia o diké tant en la psykhé com a la polis però la Polis només és justa quan cadascú fa el que li pertoca i se li dona millor fer.

2. Expliqueu breument (entre cinc i quinze paraules en cada cas) el significat que tenen en el text els mots o les expressions següents:

a) «justícia» és l’entrellaçat entre les
…ver más…
Segons Plató, per a que una persona sigui justa, ha de fer el que toca i les parts de la seva ànima han d’estar ben enllaçades, donant importància a l’intel·lecte per a que controli les altres. A través de la raó, els filòsofs aconsegueixen separar les coses de les determinacions i més enllà d’aquestes es troba la determinació que no es deixa determinar, aquella que és el Bé. Sòcrates i Plató volen conèixer aquest bé i per tant, són intel·lectualistes moral. El relativisme moral és tot el contrari i és el que defensen els sofistes com Protàgores. Una coneguda frase seva diu: «L’home és la mesura de totes les coses». Amb això ens vol dir que el bé o el mal no és més que una concepció pròpia de cada home i que no és igual en tots els individus. No hi ha cap veritat absoluta i el que per a un es correcte, pot no ser-ho per a un altre. Aquest dos pensaments van xocar constantment durant l’Antiga Grècia, creant “l’enfrontament” entre filòsofs com Sòcrates i Plató i sofistes com Protàgores i Gòrgies.

5. Expliqueu si esteu d’acord o en desacord amb l’afirmació següent: «Perquè una societat sigui justa cal que cadascun dels seus membres es dediqui a allò que, d’acord amb les seves aptituds naturals, sap fer millor». Responeu d’una manera raonada.

Estic d’acord amb que per tal de que una

Documentos relacionados

 • Comentari de text
  776 palabras | 4 páginas
 • Comentari de text. l'elionor
  1502 palabras | 6 páginas
 • Comentari de text de plató
  2133 palabras | 9 páginas
 • Comentari De Text: Guillem De Berguedà
  989 palabras | 4 páginas
 • Sèrie De Comentaris De Text De Poemes
  4919 palabras | 20 páginas
 • Comentari de text descartes
  1191 palabras | 5 páginas
 • Comentari De Text Mar I Cel
  646 palabras | 3 páginas
 • Comentari De Plató
  1398 palabras | 6 páginas
 • comentari de text
  1193 palabras | 5 páginas
 • Comentari De Text
  924 palabras | 4 páginas