Energia I Problemes Mediambientals

633 palabras 3 páginas
2.- Exposeu les principals característiques dels recursos energètics a nivell mundial: recursos energètics no renovables i renovables; problemàtica del consum d’energia i el desenvolupament sostenible. (3 punts)

Els recursos energètics els podem dividir en dos categories:

Fonts energia convencionals i alternatives:

Fonts energia convencionals:

- Combustibles fòssils: no renovables, els trobem en quantitats limitades al planeta.

. El carbó; el més abundant i amb més reserves . El petroli: reserves molt limitades i pot ser contaminant . El gas natural: reserves limitades, de distribució complicada i font d'energia molt neta.

- L'energia elèctrica:

. Hidroelèctrica: renovable,necessita pantans per aprofitar
…ver más…

(5 punts)

L'atmosfera:

. Pluja àcida: el sofre i el nitrogen que desprèn la crema dels combustibles fòssils fa que aquests reaccionin amb les gotes d'aigua donant lloc a la pluja àcida. Acidifica el sòl, destrueix les fulles, deteriora els edificis per corrosió i contamina l'aigua per acidificació.

. Disminució de la capa d'ozó: els gasos CFC destrueixen la capa d'ozó; el forat a la seva capa permet el pas de la radiació ultraviolada. Aquesta radiació afecta als ulls i provoca càncer de pell.

. L’efecte hivernacle i el canvi climàtic: accelerat per l'acció antropica i l'augment dels gasos CO2. Alteracions de les àrees climàtiques, disminució de les zones polars, possible augment del nivell del mar, allargament dels estius.

. L’“smog”: contaminació urbana resultant del carbó i pel petroli utilitzat pels automòbils.

. Contaminació acústica: el soroll del trànsit afecta al ésser humà des del punt de vista físic, fisiològic i psicològic.

La hidrosfera:

. Escassetat de l'aigua: sequeres periòdiques ja que només l'1% de l'aigua és dolça i superficial i el seu consum està sobreexplotat.

. Contaminació de l’aigua:

Documentos relacionados

  • geografia t2
    1091 palabras | 5 páginas
  • Producció I Consum D’energia A Catalunya Pags Ioc
    791 palabras | 4 páginas
  • La Diversitat Territorial I Els Paisatges
    4622 palabras | 19 páginas