Practica Llobregat

714 palabras 3 páginas
PREGUNTES

1. Segons el “World Water Development Report 2012. WWDR4. UNESCO”, quin d’aquests tres països és el que presenta un Índex de reutilització d’Aigua (Water Reuse Index) més elevat: Austràlia, Angola o Noruega?

Australia

2. Segons el “World Water Development Report 2012. WWDR4. UNESCO” en les seves previsions per l’any 2025, quin sector industrial presentarà una major proporció d’aigua no retornada al medi (aigua consumida) respecte l’aigua extreta del medi, el sector industrial Europeu o el Nord Americà? Quina és aproximadament aquesta proporció a Europa i a Nord Amèrica?

A Nord Amèrica del 18% i a Europa del 16%.

3. Segons el “World Water Development Report 2012. WWDR4. UNESCO”, a nivell mundial, quin sector es
…ver más…

A quin volum ens referim per dia i per mes, en un habitatge de 4 persones?

36 m3/ mes; 400 L dia.
12m3/mes; 0.4 m3 dia
7. Digueu quin són els paràmetres de contaminació del cànon de l’aigua per a l’any 2012 per als usuaris industrials i assimilables, segons la Tarifació individualitzada per mesurament directe de l’ús i de la càrrega contaminant abocada (DUCA bàsica).

Tipus general: 0,1498 €/m3
Tipus específic
Tarifació per volum (DUCA abreujada): 0,5873 €/m3
Tarifació individualitzada per mesurament directe de l’ús i de la càrrega contaminant abocada (DUCA bàsica)
Paràmetres de contaminació
Preus paràmetres
Matèries en suspensió (MES)
0,4537 €/Kg
Matèries oxidables (MO)
0,9076 €/Kg
Sals solubles (SOL)
7,2617 €/Sm3/cm
Matèries inhibidores (MI)
10,7650 €/Kequitox
Nitrogen (N)
0,6891 €/Kg
Fòsfor (P)
1,3783 €/Kg
Aquests valors no inclouen l'IVA

8. Segons l’informe “Dades del medi ambient a Catalunya 2012” de la. Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, quins són els rendiments mitjans globals de les depuradores en servei per l’eliminació de MES (%), l’eliminació en DBO5 (%) i eliminació de DQO (%) l’any 2011.

Eliminació de MES: 90 % /95
Eliminació en DBO5: 92 % /95
Eliminació DQO: 86 % /91

9. La següent frase, és certa o falsa? En cas de ser falsa reescriviu la frase a fi de que sigui certa.

“Els indicadors biològics de qualitat avaluen la qualitat del medi basant-se en

Documentos relacionados

 • Pastorela de alanis 1
  4429 palabras | 18 páginas
 • Crecimientoi de la poblacion
  696 palabras | 3 páginas
 • Sentencia del tribunal supremo
  11350 palabras | 46 páginas
 • Subsistemas de Nestle
  624 palabras | 3 páginas
 • Regulación de los fenómenos fisiológicos
  2644 palabras | 11 páginas
 • Neo Racionalismo Critico
  2309 palabras | 10 páginas
 • El socialismo (a favor)
  2251 palabras | 9 páginas
 • Economia I Societat (1898-1931)
  3340 palabras | 14 páginas
 • Psicopatologia
  5606 palabras | 23 páginas
 • Informe Del Caso Guery
  2378 palabras | 10 páginas