Publicidad. El sistema magico

747 palabras 3 páginas
Neste ensaio escrito por Raymond Williams téntase facer unha análise sobre a publicidade, comezando dende as súas primeiras manifestacións como sistema organizado e chegando ata os nosos días. Esta historización céntrase en Gran Bretaña. O título do mesmo, “Publicidade: un sistema máxico” xa é moi suxerinte de por sí; podemos ter claro que o de máxico non é un simple epíteto, senón unha boa forma de definir a súa maneira de funcionar, que a continuación tentaremos explicar e analizar.
Coido que podemos dividir o texto a tratar en dúas partes ben diferenciadas.
Na primeira, o autor explícanos a historia da publicidade na Gran Bretaña comezando no século XVII. As primeiras tácticas da publicidade foron unha especie de anuncios por
…ver más…

O capitalismo móvese a través da insatisfacción, das necesidades non resoltas, como apuntou o propio Marx. Esta sensación de insatisfacción xeral e irresoluble opera como forza motivadora na reprodución das sociedades modernas. Se as persoas deixasen de sentirse insatisfeitas (coas súas posesións materiais, coa súa posición social, coas súas relacións persoais), a sociedade moderna xa non podería reproducirse a si mesma. A publicidade nace desa necesidade de vernos satisfeitos: dise da nosa sociedade que é plenamente materialista, que só entendemos a boa vida, a vida plena, segundo os bens que teñamos. Pero de ser realmente así, se de verdade fósemos consumistas “por natureza”, a maioría da publicidade non tería sentido. Pero naceu para convencernos, para cantarnos as marabillas dos produtos e facernos ver que nos son imprescindibles ou que se mercamos o que nese momento se atopa de moda, ascenderemos irremediablemente de clase dentro da sociedade capitalista actual.
A mesma sociedade na que os factores de produción se atopan nas mans duns poucos, polo que intentarán, mediante a publicidade, impoñernos como prioridade o que a eles lles interesa. Así, torna a sociedade actual, onde o mantemento do sistema económico é máis importante que garantir a calidade social. Un exemplo moi claro témolo na crise que estamos a sufrir actualmente, pois os temidos “recortes”,

Documentos relacionados

 • Historia clinica completa uam
  2877 palabras | 12 páginas
 • La Publicidad Y El Elemento Precio
  733 palabras | 3 páginas
 • PROYECTO DE PANELES PUBLICITARIOS
  5764 palabras | 24 páginas
 • Publicidad engañosa
  3959 palabras | 16 páginas
 • Psicologia Publicitaria Y Marketing
  4204 palabras | 17 páginas
 • La Civilización Del Espectáculo – Capítulo 1
  696 palabras | 3 páginas
 • Coney Park
  942 palabras | 4 páginas
 • El finiquito :)
  6674 palabras | 27 páginas
 • Funciones polinomiales
  837 palabras | 4 páginas
 • malinowski magia ciencia y religion
  3617 palabras | 15 páginas